Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184

0
33

Mẫu số 14-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………………………….

Tên tôi là: ………………………………. sinh ngày ………. tháng ……….. năm ……….

Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………….

Số CMND …………………………….. do ………………………………………………. cấp ngày ……… tháng ……. năm …………;

Số điện thoại (nếu có): ………………………………..

Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

Tổng số thời gian đóng BHXH: ……………………….. năm …………………… tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng…….. năm  ………

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội …………… …………………….. xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:………………………………, số tài khoản:…..………………………..……, mở tại Ngân hàng ………..………………………….., chi nhánh…………………………………………… ………………(1)./.

………….., ngày ……. tháng ….. năm ……
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

Bảo hiểm xã hội
                        Bảo hiểm xã hội

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 

=> Tải Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184 tại đây.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI- TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 19006184
  • THÔNG TƯ SỐ: 03/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • THÔNG TƯ SỐ: 134/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN