Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

0
24

     Chào quý công ty, em xin nhờ quý công ty tư vấn cho em như sau: Em nghe nói là ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc thì còn có bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy, có phải ai cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên không? Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện xác định như nào? và có được nộp theo tháng không?

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện


Căn cứ pháp lý:

– Luật  BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (Luật BHXH năm 2014)

– Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015

– Thông tư số 01/2016/TTBLĐTBXH ngày 18/02/2016


đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

  1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
  •     Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

     Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

2. Phương thức đóng, thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Đối với người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các phương thức đóng sau đây:

+ Đóng hàng tháng

+ Đóng 3 tháng một lần

+ Đóng 6 tháng một lần

+ Đóng 12 tháng một lần

+ Đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần

+ Đóng một lần cho những năm còn thiều đối với người tham gia BHXH đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia, nhưng không quá 10 năm (120 tháng tham gia BHXH)

     Thời điểm đóng

+ Trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng

+ Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần

+ Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần

+ Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần

+ Đối với phương thức đóng đóng 1 lần cho nhiều năm về sau và đóng 1 lần cho những năm còn thiếu thời điểm nộp tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập làm căn cứ đóng.

3. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Mức đóng BHXH tự nguyện được người tham gia tự lựa chọn căn cứ mức thu nhập tháng:

A = 22% x Mtnt x t

Trong đó:

+ A: Mức đóng BHXH tự nguyện/lần

+ Mtnt: Mức thu nhập tháng

+ t: phương thức đóng (hàng tháng/3 tháng/6 tháng/12 tháng)

đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Lưu ý:

+ Thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định (thời điểm tháng 9/2016 là 700.000đồng/tháng theo Quyết  định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về  việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020)

+ Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

+Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm:

     Trên đây là câu trả lời của chúng tôi về vấn đề đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bạn quan tâm , mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi

Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ