ĐỔI SỔ ĐỎ DO CHÊNH LỆCH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT- 19006184

0
27

     Câu hỏi: Gia đình tôi có một thửa đất được sử dụng ổn định từ 1978 cho đến nay. Năm 1998, gia đình được cấp sổ đỏ, diện tích ghi trong sổ là 1100 m2. Đến nay gia đình mới đo đạc lại và diện tích mới là 1500m2, thửa đất không thay đổi ranh giới so với hiện trạng ban đầu; cũng không có tranh chấp với các hộ sử dụng đất liền kề. Vậy tôi có thể cấp đổi sổ đỏ mới do có sự chệnh lệch về diện tích đất. Xin chân thành cảm ơn.

Đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất


     Căn cứ pháp lý:


Đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất
Đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất

   Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     1. Quy định về cấp đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất

     Theo điểm b khoản 1 điều 100 Luật đất đai 2013“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;…” 

   Dựa vào quy định trên, thì việc hộ gia đình có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 là căn cứ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1998. Đây là một trong những căn cứ xác nhận quyền sử dụng đất của gia đình để xin cấp đổi Giấy chứng nhận.

     Trường hợp diện tích thửa đất có sự chênh lệch giữa thực tế và số liệu trên giấy tờ, theo khoản 5 điều 98 Luật đất đai 2013“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.”

     Như vậy, căn cứ vào quy định trên, khi có sự chênh lệch về diện tích đất giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích trên thực tế nhưng không có sự  thay đổi về ranh giới thửa đất; đồng thời không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì người sử dụng đất được xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo số liệu đo đạc thực tế. Do đó, với trường hợp của gia đình bạn, khi xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành đo đạc diện tích đất thực tế và sử dụng số liệu đo đạc lại để làm thông tin điều chỉnh và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn.

Đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất
Đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

     2. Trình tự, thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất

     Theo điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013, thì việc cấp đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất được thực hiện khi đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Theo thông tin bạn cung cấp, thì diện tích đất không có sự thay đổi, đồng thời cũng không xảy ra tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề, do đó, gia đình có thể thực hiện thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     Hồ sơ mà người thực hiện thủ tục cần chuẩn bị gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

     Bước 2: Nộp hồ sơ

     Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên, bạn sẽ nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tai Bộ phận một cửa sẽ trao phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người thực hiện thủ tục hoàn thiện hồ sơ.

     Bước 3: Giải quyết hồ sơ

     Khi nhận được hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị đối với lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
  • Chuẩn bị hồ sơ chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận;
  • Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời gửi thông tin cho cơ quan thuế, thông báo nghĩa vụ tài chính cho người thực hiện thủ tục (nếu có).

     Bước 4: Trả kết quả

     Người thực hiện thủ tục mang theo phiếu hẹn trả kết quả đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để lấy kết quả.

     Như vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và những loại giấy tờ như đã nêu trên để được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng diện tích đất thực tế của gia đình bạn

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề đổi sổ đỏ do chênh lệch về diện tích đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.