ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT – 19006184

0
22

Hỏi: Thưa Luật sư, tôi có 1 mảnh đất có diện tích là 430m2, giờ tôi muốn tách thửa đất để chia cho 2 con tôi, cho tôi hỏi điều kiện và thủ tục tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành là như thế nào? Xin cảm ơn Luật sư.

Điều kiện và thủ tục tách thửa đất


Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2013
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
 • Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai

Tách thửa đất
                   Tách thửa đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề điều kiện và thủ tục tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1. Điều kiện tách thửa đất

     Theo quy định hiện hành, quá trình tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.

     Để có thể tách thửa đất bạn cần có các điều kiện như sau:

 • Trước tiên, mảnh đất của bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa? Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thủ tục bạn cần thực hiện lúc này đối với diện tích đất 430m2 của bạn  là xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Nếu mảnh đất của bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì điều kiện cần có lúc này là diện tích đất của bạn phải thoả mãn điều kiện diện tích tối thiểu để được tách thửa theo quy định của từng địa phương để đảm bảo quy định, quy hoạch chung đối với quỹ đất của từng địa phương. Luật đất đai đã quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị như sau:

     Đối với đất ở tại nông thôn, khoản 2 Điều 143 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương”.

     Đối với đất ở tại đô thị, khoản 4 Điều 144 Luật đất đai năm 2013 quy định: “UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương…diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở”.

     Tuy nhiên, ở đây bạn chưa cung cấp đủ thông tin cho chúng tôi cụ thể mảnh đất của bạn thuộc địa phương nào nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn là mảnh đất của bạn có đủ điều kiện về diện tích tối thiểu để được tách thửa hay không.

Tách thửa đất
                                                     Tách thửa đất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     2. Về thủ tục tách thửa đất

     Thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai như sau:

 1. Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất gồm:
 • Đơn xin tách thửa
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có yêu cầu).
 1. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 • Đo đạc địa chính để tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Hồ sơ xin tách thửa đất bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

     Số lượng hồ sơ: 01 bộ

     Trên đây là câu trả lời của chúng tôi về vấn đề điều kiện và thủ tục tách thửa đất theo quy định của pháp luật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ đến  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ.


Các bài viết liên quan: