ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN NĂM 2018 – TỔNG ĐÀI 19006184

0
22

     Chào Anh/Chị, em tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2018 em phát hiện mình có em bé. Vậy đầu tháng 8/2018 em xin nghỉ để chuẩn bị sinh vào giữa tháng 9/2018 thì em có được hưởng chế độ thai sản năm 2018 không ạ? Mức hưởng như thế nào ạ? Em cám ơn?

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014


chế độ thai sản năm 2018
chế độ thai sản năm 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau : 

     Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Lao động nữ mang thai;
  3. b) Lao động nữ sinh con;
  4. c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  5. d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  1. e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

     Theo đó, điều kiện để hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Và để hiểu cụ thể 12 tháng trước khi sinh được hiểu thế nào cần căn cứ vào khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  1. a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  2. b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

     Theo thông tin bạn cung cấp, tháng 8/2018 bạn xin nghỉ việc để chuẩn bị sinh con vào 9/2018 do đó 12 tháng trước khi sinh của bạn tính từ 9/2017 đến tháng 9/2018. Và trong khoảng thời gian này, bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 8 tháng (từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2018). Do đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

     Về mức hưởng chế độ thai sản: quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.”

     Như vậy, mức hưởng một tháng mà bạn sẽ được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

chế độ thai sản năm 2018
chế độ thai sản năm 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì ngoài mức hưởng trên lao động nữ khi sinh con còn được trợ cấp một lần khi sinh con như sau: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi….”.Hiện, mức lương cơ sở theo quy định là 1.300.000 đồng/tháng. Do đó, tiền trợ cấp một lần khi sinh con mà bạn được hưởng là 2.600.000 đồng.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018 của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp