Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La – Luật Quang Huy

0
107

Gia đình tôi có diện tích đất là 1000m2. Tôi dự định sẽ phân ra thành các thửa đất để bán cho người khác sử dụng, nhưng khi nộp hồ sơ lên trên UBND huyện thì được trả lời là không thực hiện được. Vì không đủ điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La quy định. Tôi xin hỏi luật sư, họ trả lời như thế là có đúng hay không?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Luật Quang Huy  của chúng tôi, với câu hỏi: Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:


Căn cứ pháp lý:


Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở.
 • Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn và đất nông nghiệp ở Sơn La

     Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 14/2014/QĐ- UBND và khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 11, khoản 12 điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La đối với đất ở

     Điều kiện trước hết là việc tách thửa đối với diện tích đất ở tại địa bàn tỉnh phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết khu dân cư đã được duyệt.

 • Khu vực đô thị (phường, thị trấn): Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa phải từ 35 m2 trở lên. Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 3,5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m
 • Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa quy định cụ thể như sau:

     Một là, khu vực thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị (trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới phường, thị trấn), thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng từ 13 m trở lên: Diện tích tối thiểu để bố trí thửa đất ở phải từ 50 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 4 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.

     Thứ hai, các khu vực còn lại: Diện tích tối thiểu để bố trí lô đất ở phải từ 60 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 6 m.

     Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất. Nếu thửa đất được thừa kế, khi phân chia tài sản cho những người thừa kế mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì không làm thủ tục chia tách thửa đất mà chỉ cấp đổi lại Giấy chứng nhận cho một người được đứng tên thừa kế theo thỏa thuận của những người thừa kế để đảm bảo diện tích thửa đất cấp lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu.

Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La đối với đất nông nghiệp

 • Đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác:

– Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1.000 m2 trở lên.

– Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên.

 • Đất nuôi trồng thủy sản:

– Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 200 m2 trở lên

– Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 300 m2 trở lên

 • Đất trồng cây lâu năm:

– Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên.

– Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 5.000 m2 trở lên.

 • Đất trồng rừng sản xuất:

– Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1 ha trở lên.

– Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 3 ha trở lên.

Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La
       Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La

Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La đối với đất nông nghiệp là đất vườn liền kề với đất ở

Khi người sử dụng đất muốn tách thửa đất vườn gắn liền với đất ở để làm đất ở thì phải thực thiện các thủ tục

 • Tiến hành thủ tục chuyển mục đích trước khi tách thửa hoặc đồng thời với thủ tục tách thửa. Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.
 • Diện tích và kích thước cạnh thửa đất ở xin tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng diện tích và kích thước cạnh thửa đất tối thiểu quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định  02/2017/QĐ-UBND tỉnh Sơn la. 

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư (không phải là đất vườn ao liền kề với đất ở).

Khi người sử dụng đất xin tách thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư để làm đất ở thì đáp ứng điều kiện:

     Thứ nhất, mục đích sử dụng đất sau khi chuyển phải phù hợp với quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực đã có quy hoạch) hoặc phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt và diện tích, kích thước cạnh thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Sơn la.

     Thứ hai, phải tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Trường hợp diện tích đất đã xây dựng các công trình lớn hơn diện tích đất xin chuyển mục đích thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích theo diện tích đất thực tế đã xây dựng

Trường hợp không đáp ứng điều kiện diện tích tách thửa tỉnh Sơn La nhưng vẫn được phép tách thửa

     Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất ở thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất ở khác liền kề để tạo thành thửa đất ở mới có diện tích và kích thước cạnh bằng hoặc lớn hơn diện tích và kích thước cạnh tối thiểu được tách thửa đối với đất ở thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận thửa đất ở mới.

 Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy  để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết tham khảo: