Điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang – Tổng đài tư vấn pháp luật 24h

0
17

Câu hỏi: Xin Luật sư cho tôi hỏi điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang là như thế nào?

Điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang


Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013
 • Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận, tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     Khi người sử dụng đất có ý định tách thửa đất để hình thành nên những thửa đất mới thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định để có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục tách thửa. Trong đó có những điều kiện chung và những điều kiện riêng theo quy định của từng tỉnh thành sao cho phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật và điều kiện phát triển của địa phương

1. Điều kiện chung của thửa đất khi tiến hành thủ tục tách thửa

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định của  của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Hà Giang

     Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang thì điều kiện về diện tích và vị trí thửa đất sau khi tách để có thể thực hiện thủ tục tách thửa là:

 • Đối với các thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: Diện tích tối thiểu sau khi trừ chỉ giới xây dựng là 36,0m2  và cạnh tiếp giáp với trục đường giao thông chính tối thiểu là 3,0 mét, chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 mét.
 • Đối với đất khu dân cư khi chia tách thửa đất ở theo khoản 1 điều này mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2 mét.

3. Các trường hợp không được phép tách thửa tại tỉnh Hà Giang

     Theo quy định tại khoản 3 điều 5 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang thì các trường hợp sau không được phép tách thửa:

 • Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ.
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang
Điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

4. Trình tự thủ tục và nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục tách thửa

4.1. Trình tự thủ tục tách thửa ở Hà Giang

     Theo quy định tại khoản 10 điều 9 Thông tư 24/2014 thì bộ hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục tách thửa thi thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin tách thửa theo mẫu số 11/ĐK
 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất.

     Theo quy định tại điều 60 Nghị định 43/2014 thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai. Ở địa phương chưa có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đất đai thì sẽ nộp tại ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc phòng tài nguyên và môi trường. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

4.2. Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục tách thửa

     Lệ phí trước bạ: theo quy định tại nghị định 140/ 2016 về lệ phí trước bạ thì lệ phí trước bạ của mảnh đất mới sau khi được tách thửa là: 0,5%giá trị mảnh đất theo giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

     Các khoản lệ phí khác lệ phí địa chính. Tùy từng điều kiện và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu cho phù hợp.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Điều kiện tách thửa tỉnh Hà Giang. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.