ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI THÁI BÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

0
18

     Câu hỏi: Chào Luật sư, xin Luật sư cho tôi hỏi, tôi có một mảnh đất ở có địa chỉ tại phường Đề Thám thành phố Thái Bình. Nay tôi muốn tách thửa đất trên thành hai thửa để cho con trai một thửa, xin hỏi Luật sư tôi có cần đáp ứng yêu cầu gì không?  Cảm ơn luật sư!

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI THÁI BÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH


Căn cứ pháp lý:


     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Điều kiện tách thửa tại Thái Bình. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Điều kiện tách thửa tại Thái Bình

     Thứ nhất, Diện tích tối thiểu và chiều dài các cạnh.

     Do đất của bạn có địa chỉ phường Đề Thám, thành phố Thái Bình nên để có thể tách thửa đất của mình, trước hết bạn cần đáp ứng về diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa theo quy định. Cụ thể: đối với đất ở tại đô thị: diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu là 3m(Trường hợp thửa đất tách thành hai hoặc nhiều thửa, trong đó có thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu nhỏ hơn quy định nhưng xin hợp với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa mới có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định trên thì được phép thực hiện tách thửa; việc tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa.)

     Thứ hai, các thửa đất sau khi được tách phải có lối vào thửa đất.

2. Các trường hợp không được tách thửa tại Thái Bình

     Mặc dù đáp ứng về điều kiện tách thửa nêu trên nhưng thửa đất của bạn sẽ không được tách thửa nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết chia lô được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Khu vực đã có thông báo thu hồi đất.
Điều kiện tách thửa tại Thái Bình
Điều kiện tách thửa tại Thái Bình

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

3. Các trường hợp không áp dụng điều kiện tách thửa tại Thái Bình

     Các trường hợp tách thửa mà không cần đáp ứng các điều kiện tách thửa tại Thái Bình, bao gồm:

     Thứ nhất: Hiến tặng cho Nhà nước một phần diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa.

     Thứ hai: Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trước ngày 06 tháng 5 năm 2011.

     Thứ ba: Thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 06 tháng 5 năm 2011.

     Thứ tư: Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ trước ngày 06 tháng 5 năm 2011 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

     Như vậy nếu bạn thuộc một trong bốn trường hợp trên thì khi tách thửa bạn không cần đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 1 trên.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Điều kiện tách thửa tại Thái Bình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.