ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI QUẢNG TRỊ THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

0
30

Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị


Căn cứ pháp lý:


Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị
Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị

1. Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị

  • Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:

     Đối với hộ gia đình, cá nhân là 24 m2, có kích thước một chiều tối thiểu là 3,0 m, còn chiều còn lại tối thiểu là 8,0 m.

     Đối với tổ chức thì căn cứ theo dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án sản xuất kinh doanh được chấp thuận.

  • Đối với đất ở:

     Khu vực đô thị là 36 m2, có chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4,0 m và chiu sâu ti thiu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9,0 m.

     Khu vực nông thôn là 45,0 m2, có chiều rộng mặt tiền ti thiu là 5,0 m và chiu sâu ti thiu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9,0 m.

     Diện tích thửa đất ở tối thiu áp dụng tại điểm này không bao gồm diện tích đất vườn, ao liên thửa trong cùng thửa đất chưa được công nhận là đất ở. Trường hợp thửa không đủ diện tích đất  ti thiu để tách thửa thì người sử dụng đất phi thực hiện hiện chuyn mục đích sử dụng đất mới được tách thửa

2. Trường hợp không được tách thửa

     Theo quy định của tỉnh Quảng Trị tại quyết định 39/2017/QĐ-UBND thì một số trường hợp không áp dụng điều kiện trên để tách thửa như sau:

     Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án của Tòa án đã có hiệu lực thi hành hoặc phân chia quyền sử dụng đất do nhận thừa kế theo quy định của Pháp luật.

– Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ thửa đất mà thửa đất đó đã được đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Diện tích đất còn lại do Nhà nước thu hồi đất, trưng dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Đất trong trường hợp được tặng, cho nhà tình thương, nhà tình nghĩa và diện tích còn lại sau khi hiến tặng cho Nhà nước;

– Các trường hợp bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

– Thửa đất đang sử dụng hình thành từ trước ngày 14/3/2005 (ngày ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị);

– Trường hợp tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để đồng thời hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại 

Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị
Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

3. Hồ sơ tách thửa

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

4. Cơ quan thực hiện tách thửa

Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền thụ lý và giải quyết về vụ việc tách thửa. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện đối với trường hợp tách thửa là không quá 20 ngày. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Điều kiện tách thửa tại Quảng Trị. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.