ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI QUẢNG BÌNH THEO QUY ĐỊNH

0
134

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI QUẢNG BÌNH THEO QUY ĐỊNH


Căn cứ pháp lý:


Điều kiện tách thửa tại Quảng Bình
Điều kiện tách thửa tại Quảng Bình

1. Điều kiện tách thửa tại Quảng Bình

     Theo quy định của pháp luật thì một diện tích đất muốn tách ra thành các mảnh khác nhau thì phải đáp ứng được các điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa và chiều dài của các cạnh theo quy định của từng tỉnh thành.

Diện tích đất tối thiểu để tách thửa ở Quảng Bình được quy định như sau:

– Đối với đất nông nghiệp:

     Đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: thửa đất được hình thành sau khi tách (gồm các thửa đất mới được tách ra và thửa đất còn lại) có diện tích tối thiểu mỗi thửa là 300m2, cạnh nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng 10m.

– Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải đảm bảo các thửa đất được hình thành sau khi tách có diện tích tối thiểu mỗi thửa là 500m2, cạnh nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng 15m.

– Đối với đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp khác

     Đất do tổ chức sử dụng, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 300m2. Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 10m.Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 30m2. Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

– Đối với đất ở:

     Diện tích tối thiểu là 40m2, hình thể thửa đất phải có đủ độ rộng để xây dựng ngôi nhà hình chữ nhật có kích thước chiều rộng tối thiểu là 4m và thuộc phạm vi được phép xây dựng nhà ở.

     Tuy nhiên điện kiện tách thửa tại Quảng Bình cũng có một số trường hợp không áp dụng điều kiện trên để tách thửa như sau:

     – Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

     – Các thửa đất được tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

     – Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

     – Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất cho tặng hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết

Điều kiện tách thửa tại Quảng Bình
Điều kiện tách thửa tại Quảng Bình

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

2. Hồ sơ tách thửa khi đủ điều kiện tách thửa tại Quảng Bình

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa khi đáp ứng đủ điều kiện tách thửa tại Quảng Bình bao gồm:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi đủ điều kiện tách thửa tại Quảng Bình

     Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền thụ lý và giải quyết về vụ việc tách thửa. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai.

     Theo quy định tại điều 61 Nghị định 43/2014 thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với trường hợp tách thửa là không quá 20 ngày. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

4. Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện tách thửa

     Lệ phí phải đóng khi thực hiện tách thửa bao gồm:

     Lệ phí trước bạ: theo nghị định 140/ 2016 về lệ phí trước bạ thì lệ phí trước bạ của mảnh đất mới sau khi được tách thửa là: 0,5% giá trị mảnh đất theo giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

     Phí thẩm định: phí thẩm định sẽ là 0.15% giá trị mảnh đất theo giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai. Mức tối đa là 5000.000 đồng/ Hồ sơ.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Điều kiện tách thửa tại Quảng Bình. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết tham khảo: