ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI HÒA BÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

0
20

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI HÒA BÌNH


Căn cứ pháp lý:


Điều kiện tách thửa tại Hòa Bình
Điều kiện tách thửa tại Hòa Bình

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: điều kiện tách thửa tại Hòa Bình . Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Điều kiện tách thửa chung

  • Bạn phải có Giấy chứng nhận.
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
  • Trong thời hạn sử dụng đất

2. Điều kiện tách thửa tại Hòa Bình

     Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa: Do bạn chỉ đưa ra dữ liệu đất của bạn là đất ở tại Hòa Bình nhưng không nói rõ là khu vực nông thôn hay đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nên chúng tôi đưa ra hai trường hợp để bạn có thể tiện tham khảo:

     Đối với khu vực nông thôn: bao gồm các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

     Thứ nhất, diện tích thửa đất ≥ 40 m2.

     Thứ hai, bề rộng thửa đất ≥ 4 m.

     Thứ ba, Chiều sâu thửa đất ≥ 4 m.

     Đối với khu vực thành thị: bao gồm các phường thuộc thành phố và các thị trấn thuộc các huyện. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận:

     Thứ nhất, diện tích thửa đất ≥ 36 m2

     Thứ hai, bề rộng thửa đất ≥ 3 m

     Thứ ba, chiều sâu thửa đất ≥ 3 m.

     Lưu ý:

     Thứ nhất, đối với trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích và kích thước nhỏ hơn so với điều kiện tách thửa nêu trên do hình thành từ trước ngày 20/6/2013 (ngày Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có hiệu lực), nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định; việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật và được cấp phép xây dựng theo quy định.

     Thứ hai, trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (đối với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương và chưa có chỗ ở khác) thì diện tích tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu sẽ đáp ứng theo các điều kiện trên .

      Thứ ba, đối với thửa đất không đủ diện tích để tách thửa thì được phép nhận chuyển nhượng một phần diện tích đất liền kề để làm thủ tục tách thửa theo quy định.

      Thứ tư, các trường hợp tách thửa để hiến tặng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và hiến tặng đất xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa mà không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không cần đáp ứng các điều kiện về diện tích tối thiểu

Điều kiện tách thửa tại Hòa Bình
Điều kiện tách thửa tại Hòa Bình

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

3. Các trường hợp không được phép tách thửa tại Hòa Bình
  • Các thửa đất thuộc khu vực có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
  • Không được cấp Giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có ít nhất một thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định trừ trường hợp tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới đảm bảo các điều kiện này.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về điều kiện tách thửa tại Hòa Bình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.