ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ 7-2018

0
16

Chào luật sư, tôi muốn hỏi về vấn điều chỉnh lương hưu cho người lao động từ 7-2018, tôi có nghe nói là mức lương cơ sở tăng nên lương hưu cũng được tăng, vậy tôi muốn hỏi rằng thông tin này có chính xác hay không, nếu đúng thì được tăng bao nhiêu. Mong được giải đáp.

Điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị quyết 49/2017/NQQH về vấn đề điều chỉnh lương cơ cở.


Điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn1900 6184. Về vấn đề điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 có quy định như sau:

“Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.”

1.Đối tượng được điều chỉnh tăng mức lương.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP

“Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010;

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:

a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố”

Điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018
Điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018

     Như vậy nếu như bạn thuộc 1 trong 9 đối tượng trên thì sẽ được áp dụng điều chỉnh tăng mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018.

2.Quyền lợi của các đối tượng được điều chỉnh.

Điều 2 nghị định 88/2018 có quy định về mức tăng như sau:

“Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này”

     Như vậy từ 1-7-2018 trở đi người lao động khi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu trước đó mỗi tháng sẽ được hưởng thêm 6,92% mức lương hưu hiện tại.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời thắc mắc về vấn đề điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động từ 7-2018  của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NĂM 2018

NGHỈ HƯU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2018