Trong bao lâu phiếu lý lịch tư pháp hết hạn?

Trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước, việc cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp là một yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rõ về thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp. Vậy, Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng trong những tình huống gì?

Theo khoản 4 Điều 2 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Phiếu lý lịch tư pháp là một giấy tờ có giá trị chứng minh cá nhân, do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, được sử dụng để xác định có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Luật Lý lịch tư pháp 2009 phân loại Phiếu lý lịch tư pháp thành hai loại, bao gồm Phiếu số 1 và Phiếu số 2. Trong nội dung của cả hai loại phiếu này, mục đích cấp phiếu được đề cập khá rõ ràng.

Như vậy, thông thường, Phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng để:

  • Chứng minh có hay không có án tích của cá nhân;
  • Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người bị kết án có thể tái hòa nhập cộng đồng;
  • Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và hoạt động thống kê tư pháp hình sự;
  • Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã…
Trong bao lâu phiếu lý lịch tư pháp hết hạn?
Trong bao lâu phiếu lý lịch tư pháp hết hạn?

Thời hạn sử dụng lý lịch tư pháp là bao lâu?

Mặc dù có tầm quan trọng đáng kể, tuy nhiên, hiện nay, Luật Lý lịch tư pháp cùng các tài liệu hướng dẫn liên quan không quy định thời gian sử dụng của lý lịch tư pháp.

Thời gian này chỉ được đề cập trong các tài liệu của từng lĩnh vực pháp lý liên quan hoặc phụ thuộc vào quyết định của cơ quan, tổ chức muốn xác minh tình trạng lý lịch tư pháp của một cá nhân.

Ví dụ:

  • Yêu cầu nhập, thôi và tái nhập quốc tịch Việt Nam phải được kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị không quá 90 ngày (Điều 20, 24 và 28 Luật Quốc tịch năm 2008).
  • Yêu cầu nhận nuôi trẻ em trong nước phải kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài sẽ có giá trị sử dụng nếu được cấp không quá 12 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức nhận nuôi ở nước ngoài sẽ có giá trị sử dụng nếu được cấp không quá 06 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

(Điều 5 Nghị định 19/2011/NĐ-CP)

Điều 12 của Luật Công chứng quy định rằng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên phải có Phiếu lý lịch tư pháp, trong khi khoản 8 của Điều 1 của Luật Luật sư yêu cầu hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cũng phải có Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, cả hai văn bản trên không đề cập đến thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp.

Do đó, thời hạn Phiếu lý lịch tư pháp sẽ phụ thuộc vào từng Đoàn Luật sư (khi xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) hoặc Sở Tư pháp (khi đề nghị bổ nhiệm công chứng). Ví dụ, Đoàn Luật sư Hà Nội quy định thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp không quá 06 tháng.

Trong quá trình tuyển dụng công chức ngành Tòa án, hồ sơ cần có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp, tuy nhiên không có yêu cầu cụ thể về thời hạn (theo Thông báo 607/TB-TANDTC năm 2020).

Vì không có quy định rõ ràng, mỗi cơ quan có thể áp dụng các quy định khác nhau, gây khó khăn và phiền hà cho người dân.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top