DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

0
74

Dịch vụ tư vấn phá sản doanh nghiệp – 19006184

     Hiện nay, khởi nghiệp dường như đang trở thành một trào lưu thời thượng ở Việt Nam. Tuy nhiên, các chuẩn mực văn hóa ở Việt Nam không phải lúc nào cũng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phá sản là điều khó tránh khỏi. Dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp của công ty tư vấn luật NQH sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh.


NỘI DUNG GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Tư vấn các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp

– Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng phá sản;

– Tư vấn các thủ tục phá sản doanh nghiệp, gồm:

 • Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
 • Phục hồi hoạt động kinh doanh;
 • Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
 • Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

– Tư vấn về Toà án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản;

– Tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;

– Tư vấn các quy định về tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

– Tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản;

– Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;

– Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

– Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

– Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần;

– Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh;

– Tư vấn về Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

– Tư vấn về việc Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

– Tư vấn về việc nộp Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản;

– Tư vấn về việc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

– Tư vấn về việc Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

– Tư vấn các trường hợp Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

– Tư vấn về Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

– Tư vấn xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản;

– Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;

– Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;

– Tư vấn thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh;

– Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản;

– Tư vấn về việc tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến thủ tục phá sản.

Hoàn thiện hồ sơ thực hiện phá sản doanh nghiệp

 • Tư vấn soạn thảo văn bản pháp lý liên quan thủ tục mở phá sản.
 • Tư vấn quyết toán thuế, các nghĩa vụ tài chính, tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng (lao động và thương mại).
 • Tư vấn định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp.
 • Tư vấn thỏa thuận thanh lý hợp đồng và các giao dịch.
 • Đại diện khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan chức năng để mở thủ tục phá sản, nộp hồ sơ phá sản.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÁ SẢN

 • Ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản: 30 ngày kể từ ngày toà án thụ lý hồ sơ.
 • Niêm yết danh sách chủ nợ, người mắc nợ: 60 ngày kể từ ngày toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản.
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại danh sách chủ nợ: 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

CAM KẾT DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁ SẢN

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp.

      Để được sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp chuyên nghiệp, quý khách hàng chỉ cần gọi cho chúng tôi qua HOTLINE19006184 của Luật Quang Huy. Các Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn Luật doanh nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết giúp bạn!

     Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng.

Trận trọng./.