Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình được quản lý trực tiếp bởi trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình. Bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình có chức năng điều hành và quản lý các trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện nằm trên địa bàn tỉnh. Với bài viết sau đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ tiến hành tìm hiểu rõ các chức năng thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm thành phố Hòa Bình.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình được đặt tại: Số 481, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình.

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình
Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình

Chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Hòa Bình

Bảo hiểm xã hội TP Hòa Bình có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hòa Bình. Bảo hiểm xã hội TP Hòa Bình chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hòa Bình, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND Thành Phố Hòa Bình.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Hòa Bình

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hòa Bình phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình ; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình
Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hòa Bình

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Hoà Bình. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top