Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội Thành Phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang

Trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Tiên là cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm quản lý, điều phối và rà soát các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội của các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh. Vậy địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên được đặt trụ sở ở đâu? Có chức năng nhiệm vụ như thế nào?

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội Thành Phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang

Trụ sở của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên được đặt tại địa chỉ: Số 06, Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

 • Số điện thoại liên hệ: 02973.852588.

Thời gian làm việc của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang

Cơ quan BHXH thành phố Hà Tiên có thời gian hoạt động và làm việc theo quy định về giờ hành chính Nhà nước. Cụ thể như sau:

 • Buổi sáng : từ 7h30-11h30
 • Buổi chiều: từ 13h00-17h00

Lưu ý: cơ quan trên không làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội Thành Phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội Thành Phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang

Vị trí và chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang

 • Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND thành phố.
 • Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.
 • Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND thành phố Hà Tiên.
 • Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên.

Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang

 • Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Tiên.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.
 • Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia trong địa bàn thành phố Hà Tiên.
 • Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện); thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo quy định.
 • Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.
 • Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
 • Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.
 • Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Tiên. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top