Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Nhằm góp phần hỗ trợ cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, Nhà nước ta đã thông qua chính sách về Bảo hiểm xã hội với hệ thống cơ quan bảo hiểm được tổ chức rộng khắp từ trung ương tới cấp huyện, và tại tỉnh Vĩnh Phúc cũng không ngoại lệ. Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn thông tin cụ thể nhất về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Trụ sở của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo có trụ sở tại địa chỉ: Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

 • Số điện thoại liên hệ: 0211.3853896
 • Mã số thuế: 2500367176

Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, nếu gặp vấn đề gì vướng mắc, bạn có thể liên lạc đến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Thời gian làm việc Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian làm việc tại Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo: Từ thứ 2 đến thứ 6.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ
 • Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ

Lưu ý: Cơ quan trên không làm việc vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ và ngày tết theo quy định của pháp luật.


Vị trí và chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

 • Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cơ quan này thực hiện chức năng nhiệm vụ như sau:
 • Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.
 • Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.
Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

 • Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo được thành lập không quá 05 Tổ nghiệp vụ. Tổng Giám đốc ban hành quy định riêng về tiêu chí thành lập tổ nghiệp vụ, số lượng tổ nghiệp vụ, cơ cấu viên chức quản lý tổ nghiệp vụ.
 • Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thành lập sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Tổ Nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.
 • Tổ Nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện.

Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc

Chế độ quản lý

 • Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo do Giám đốc quản lý và điều hành; giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
 • Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện không quá 03 người, cơ cấu cụ thể từng đơn vị do Tổng Giám đốc phê duyệt.

Chế độ làm việc

 • Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
 • Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Hiện nay, trung tâm bảo hiểm Xã hội huyện Tam Đảo có thẩm quyền giải quyết các vấn đề sau đây:

 • Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn của Bảo hiểm xã hội huyện và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.
 • Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.
 • Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.
 • Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.
 • Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã, phường thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHXH theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan BHXH huyện.
 • Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đòan yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top