Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi đóng BHXH trong bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp là câu hỏi mà nhiều người lao động quan tâm. Thực tế cho thấy rất nhiều người lao động đã bỏ lỡ quyền lợi của mình do không biết đúng quy định này.

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chế độ trợ cấp thất nghiệp (BHTN) là một chế độ đặc biệt dành cho người lao động khi họ mất việc, nhằm bù đắp một phần thu nhập của họ, hỗ trợ học nghề, giữ việc làm và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ trợ cấp thất nghiệp.

Một trong những quyền lợi của BHTN là người tham gia được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên, họ phải đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng BHTN theo quy định trước khi thất nghiệp. Trong đó, có điều kiện về thời gian đóng BHTN.

Khi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, người lao động sẽ cùng lúc đóng BHTN và tính hưởng chế độ BHTN theo thời gian đóng BHXH. Do đó, tùy vào từng chế độ BHTN cụ thể mà điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng trợ cấp sẽ khác nhau.

Điều kiện thời gian đóng BHXH để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 49, Luật Việc Làm 2013, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp (BHTN), người lao động cần đáp ứng điều kiện thời gian đóng BHXH như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng trợ cấp thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2. Đã đóng trợ cấp thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc cho trường hợp được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng trợ cấp thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cho trường hợp được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;”

Về chế độ trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng BHXH để được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

  • Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn, phải đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  • Đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, phải đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng hỗ trợ học nghề

Theo quy định tại Điều 55, Luật Việc Làm, điều kiện để được hưởng hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề như sau:

“Điều 55. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;
  2. Đã đóng trợ cấp thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Vì vậy, theo quy định này, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn sẽ được hỗ trợ học nghề khi đã đóng BHXH từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của nhiều bạn đọc về việc tham gia đóng BHXH bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Luật Quang Huy mong muốn mang lại cho bạn đọc những thông tin cần thiết và hữu ích.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top