Di dời địa điểm sản xuất có thể chấm dứt hợp đồng lao động

0
25

Di dời địa điểm sản xuất có thể chấm dứt hợp đồng lao động

     Công ty tôi là công ty TNHH NP có trụ sở tại thành phố Thanh Hóa. Do di dời  địa điểm sản xuất kinh doanh của công ty vì nằm trong diện quy họach của thành phố Thanh Hóa nên  tháng 1/2017 tôi dự định sẽ cho 10 công nhân nghỉ việc. Vậy tôi muốn hỏi tôi có thể căn cứ vào quy định nào của pháp luật để cho số công nhân này nghỉ việc,  đồng thời tôi phải trả những khoản tiền nào cho họ.


Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Nghị định 05/2015 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.


di dời địa điểm sản xuất
Di dời địa điểm sản xuất

     Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề Di dời địa điểm sản xuất có thể chấm dứt hợp đồng lao động của anh chúng tôi xin tư vấn như sau :

1.Quyết định cho người lao động nghỉ việc.

-Về căn cứ:

     Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 05/2015 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động :

“Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động tại các Điểm a và c Khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do địch họa, dịch bệnh;

b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

     Như vậy, việc công ty anh buộc phải di dời địa điểm sản xuất do nằm trong diện quy hoạch của thành phố là một căn cứ mà anh có thể đưa ra để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

-Về thủ tục khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

     Do đó, anh cần căn cứ vào hợp đồng lao động ký kết với 10 người lao động  là hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng mùa vụ  để đưa ra thông báo phù hợp.

di dời địa điểm sản xuất
Di dời địa điểm sản xuất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.Giải quyết quyền lợi cho người lao động.

     Đây là trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, do đó quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 47, 48 Bộ luật lao động 2012.

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

     Theo đó, khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với 10 công nhân trên thì công ty anh sẽ phải có các nghĩa vụ sau:

-Công ty anh phải thông báo bằng văn bản cho người lao động  về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động hết thời hạn.

-Công ty anh phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại số bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác cho người lao động.

-Ngoài ra.công ty anh sẽ phải chi trả các khoản tiền liên quan tới quyền lợi của người lao động.

+Trợ cấp thôi việc

Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”.

     Do căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động của công ty anh với người lao động thuộc khoản 10 Điều 36 nên công ty anh phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

+Một số khoản tiền khác như: tiền lương làm việc của người lao động, tiền lương trong những ngày nghỉ phép mà người lao động chưa nghỉ,. ..và một số khoản phụ cấp khác(nếu có).

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi  Di dời địa điểm sản xuất có thể chấm dứt hợp đồng lao động của anh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết có liên quan:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi