Công ty không trả thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

0
16

     Chào Luật sư, tôi có thắc mắc về bảo hiểm y tế muốn nhờ giải đáp như sau, mỗi tháng công ty cũng đều trừ tiền đống bảo hiểm y tế trong tiền lương.Tuy nhiên từ tháng 01/2018 cho tới nay nhân viên đều chưa được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy, hướng xử lý như thế nào ? Và nếu trong trường hợp trong vài tháng tới, nhân viên vẫn chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế, nhân viên có được hoàn trả lại tiền hay không ?Xin cảm ơn.

Công ty không trả thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động


Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014


thẻ bảo hiểm y tế
thẻ bảo hiểm y tế

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Công ty không trả thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động của bạn chúng  tôi xin tư    vấn cho bạn như sau :  

     Theo quy định tại Điều 15, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thì: “1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.”. Đối với tình huống của bạn có thể chia làm 2 trường hợp như sau:

     Trường hợp thứ nhất, Công ty có đóng bảo hiểm cho nhân viên trong suốt thời gian 7 tháng qua nhưng chưa đưa lại thẻ bảo hiểm cho nhân viên. Trong trường hợp này, bạn có thể gửi khiếu nại lên công ty yêu cầu phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên. Còn đối với việc hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian đó thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Luật bảo hiểm y tế thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng:

“b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước”.

     Theo, bạn vẫn được hưởng thẻ bảo hiểm y tế như bình thường còn nếu việc không phát thẻ bảo hiểm do lỗi của công ty thì công ty có trách nhiệm phải phát lại thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên. Nếu việc chậm cấp thẻ là do lỗi của cơ quan có thẩm quyền thì khi đi khám chữa bệnh trong thời gian chưa được cấp thẻ, bạn có thể xin giấy xác nhận tham gia bảo hiểm y tế từ cơ quan BHXH để sử dụng tạm thời hoặc bạn có thể đi khám chữa bệnh, thanh toán chi phí với bệnh viện sau đó làm hồ sơ thanh toán lại chi phí bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng. Trong trường hợp này, công ty không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đóng bảo hiểm y tế mà bạn đã đóng bảo hiểm y tế cho bạn.

      Trường hợp thứ hai, Công ty không đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên trong suốt thời gian 7 tháng vừa qua. Khi đó, công ty đã vi phạm quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên và vì thế theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 công ty phải chịu trách nhiệm như sau:

thẻ bảo hiểm y tế
thẻ bảo hiểm y tế

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

 “3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

  1. a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;
  2. b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế”.

      Trong trường hợp này, công ty phải hoàn trả số tiền mà nhân viên đã đóng bảo hiểm y tế trong suốt thời gian không đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi Công ty không trả thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi