CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN LY HÔN CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

0
52

     Câu hỏi: Chào Luật sư! Tôi đã ly hôn với chồng tôi tại Tòa án của Hàn Quốc cách đây 08 tháng. Hiện tại tôi đang sinh sống với gia đình ở Hải Phòng. Tôi muốn làm thủ tục công nhận bản án của tòa án Hàn Quốc tại Việt Nam. Mong Luật sư giải đáp giúp tôi về thủ tục này. Tôi xin cảm ơn!

Công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài


     Văn bản pháp luật:


Công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài
     Công nhận và cho thi hành bản án của tòa án

     Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184.  Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

     Bạn có quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của Tòa án Hàn Quốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện theo thủ tục mà pháp luật quy định. Cụ thể như sau:

1.Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài

     Điều 432 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài như sau:

     “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định cùng là thành viên hoặc Tòa án Việt Nam có thẩm quyền quy định tại Bộ luật này để yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự đó.

     Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn”.

     Như vậy, thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam là 03 năm kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng xảy ra làm cản trở việc yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài ở Việt Nam trong thời hạn nêu trên, người có quyền yêu cầu cần chứng minh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó. Khi đó, thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan sẽ không được tính vào thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án tại Việt Nam.

2. Người có quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 432 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì người có quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Người được thi hành bản án
 • Người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyết định trong bản án
 • Người đại diện hợp pháp của người được thi hành bản án

3. Hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài

     Để làm thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án Hàn Quốc tại Việt Nam.

     Theo quy định tại Điều 433 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án, quyết định do Tòa án nước ngoài cấp;
 • Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp trong bản án, quyết định đó đã thể hiện rõ những nội dung này;
 • Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận kết quả tống đạt hợp lệ bản án, quyết định đó cho người phải thi hành;
 • Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã được triệu tập hợp lệ trong trường hợp Tòa án nước ngoài ra bản án vắng mặt họ.

     Bạn cần lưu ý, các giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài
          Công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

4. Thẩm quyền xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài

     Theo quy định tại Điều 435 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì thẩm quyền xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài ở Việt Nam thực hiện theo Điều 37, Điều 39 Bộ luật này.

     Theo đó, tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người phải thi hành bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án nước ngoài cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết vụ việc này.

     Trường hợp của bạn, bạn cần gửi hồ sơ yêu cầu đến Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng để được xem xét giải quyết.

5. Thủ tục công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu đến Tòa án có thẩm quyền

Bạn cần gửi hồ sơ yêu cầu như đã nêu đến Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thụ lý giải quyết:

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

     Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

     Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự.

     Hết thời hạn 07 ngày mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

     Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện việc thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

     Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu

Bước 3: Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

     Khoản 3 Điều 437 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 04 tháng kể từ ngày thụ lý.

     Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án có quyền yêu cầu người được thi hành giải thích những điểm chưa rõ trong đơn; yêu cầu Tòa án nước ngoài đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ trong hồ sơ. Văn bản yêu cầu giải thích của Tòa án được gửi cho người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, Tòa án nước ngoài theo đường dịch vụ bưu chính.

     Trường hợp Tòa án Việt Nam yêu cầu Tòa án nước ngoài giải thích thì văn bản yêu cầu được dịch ra ngôn ngữ quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế thì hồ sơ phải kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ của nước được yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc dịch ra một ngôn ngữ khác mà nước được yêu cầu chấp nhận. Người yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài phải chịu chi phí dịch và chi phí dịch vụ bưu chính gửi văn bản yêu cầu giải thích của Tòa án Việt Nam cho Tòa án nước ngoài.

     Trong thời hạn này, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án ra một trong các quyết định sau đây:

 • Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu;
 • Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu;
 • Mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

     Trường hợp Tòa án yêu cầu giải thích theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Nếu hết thời hạn này mà Tòa án không nhận được văn bản giải thích của đương sự hoặc của Tòa án nước ngoài thì Tòa án căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ để giải quyết yêu cầu của đương sự.

     Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

     Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày trước ngày mở phiên họp; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Bước 4: Phiên họp xét đơn yêu cầu

     Việc xét đơn yêu cầu được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán thực hiện, trong đó một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

     Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ; nếu một trong những người này vắng mặt lần thứ nhất thì phải hoãn phiên họp. Việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có đơn yêu cầu Tòa án xét đơn vắng mặt hoặc người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

     Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt hoặc khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 437 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

     Khi xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành, Hội đồng kiểm tra, đối chiếu bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để làm cơ sở cho việc ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định đó.

     Sau khi xem xét đơn yêu cầu, các giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của Kiểm sát viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.

     Hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc quyết định không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

Bước 5: Gửi quyết định của Tòa án

     Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc quyết định không công nhận bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp.

     Đến đây, thủ tục công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam đã hoàn tất.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 19006184 để được giải đáp. Trân trọng!


     Bài viết liên quan: