CON CHẾT SAU SINH THÌ CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀO

0
41

Chào luật sư, em có vấn đề thắc mắc như sau: em nghỉ chế độ thai sản được 2 tháng rồi em sinh được 20 ngày thì con em chết, như vậy cho em hỏi Con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào ? em cám ơn luật sư.

Con chết sau sinh thì chế độ thai sản được như thế nào


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc


Con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào
Con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho luật sư của tổng đài tư vấn pháp luật 24h: 19006184. Về vấn đề Con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Điều kiện nghỉ chế độ thai sản 

    Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về những trường hợp được hưởng thai sản bao gồm:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     Như vậy lao động nữ đang mang thai được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi sinh trở lên thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Theo đó nếu bạn đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên trước khi sinh thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định cảu pháp luật.

2.Mức hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức hưởng như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

      Bên cạnh đó lao động nữ sau khi sinh còn được hưởng trợ cấp một lần sau sinh bằng 2 lần mức lương cơ sở.

      Như vậy về mức hưởng bạn sẽ nhận được 2 khoản tiền đó là 100% lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ chế độ thai sản và 2 tháng lương cơ sở từ trợ cấp một lần sau sinh.

Con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào
Con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào

3.Thời gian nghỉ hưởng thai sản trong trường hợp con chết sau sinh.

     Theo quy đinh tại Khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian nghỉ thai sản cho trường con chết sau sinh như sau:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

     Như vậy trường hợp của bạn thì bạn sẽ được nghỉ 4 tháng tính từ ngày sinh con.

     Trên đây là toàn bộ giải đáp về vấn đề con chết sau khi sinh thì chế độ thai sản được thế nào của bạn.Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h: 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN HIỆN NAY 2018

CHẾ ĐỘ THAI SẢN 2018 – ĐIỀU KIỆN-MỨC HƯỞNG VÀ THỦ TỤC- TỔNG ĐÀI 19006184

CHẾ ĐỘ THAI SẢN 2018 KHI BỊ SẢY THAI