Có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản không?

0
74

Em có vấn đề thắc mắc liên quan đến chế độ thai sản năm 2018 như sau: em có thời gian làm việc tại một công ty Nhật từ 20/2/2017 đến tháng 20/2/2018 thì hết hợp đồng làm việc. Trước đó em có thời gian đóng bảo hiểm được 4 tháng từ tháng 3/2016 đến tháng 7/2016 tại một công ty may ở Bình Dương. Hiện giờ em có thai được hơn 2 tháng và dự kiến sinh vào ngày 20/9/2018. Vậy luật sư cho em hỏi trong thời gian em không xin được việc làm mới em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?Nếu như mình phải đóng BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng mà em không đóng đủ 6 tháng thì em muốn đóng thêm BHXH bằng cách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được không ạ? Xin cảm ơn luật sư tư vấn!

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014


tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
         tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau : 

1.Bạn có được hưởng chế độ thai sản không?

     Căn cứ điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. b) Lao động nữ sinh con;
  3. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

     Theo quy định trên, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản.

     Như thông tin bạn trình bày, thì bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng từ tháng 3/2016 đến tháng 7/2016, nhưng khoảng thời gian này nằm ngoài thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà pháp luật quy định.

     Mặt khác bạn không đề cập đến việc trong khoảng thời gian 1 năm bạn làm việc tại công ty Nhật bạn có đóng bảo hiểm hay không ? Nếu trong 1 năm này bạn được công ty đóng bảo hiểm xã hội, đáp ứng đủ khoảng thời gian là 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh thì dù bạn đã nghỉ việc tại công ty bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản.

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
             tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản hay không?

     Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  thì:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:

  1. a) Hưu trí;
  2. b) Tử tuất.”

     Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ quy định áp dụng cho hai chế độ là hưu trí và tử tuất mà không bao gồm chế độ thai sản, mà chế độ thai sản chỉ nằm trong các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc, nên khi bạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản như khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần 

Chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc