CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ THÔNG TIN VÀ KÝ HIỆU TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2018?

0
24

     Hỏi: Thưa Luật sư, tôi đang làm nhân viên cho công ty thương mại ở quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội. Vừa rồi, công ty có cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 cho tôi ngày 3/3/2018. Qua báo chí, tôi biết được thẻ bảo hiểm y tế 2018 có sự thay đổi, được thể hiện qua thông tin và mã số ghi trên thẻ. Nhờ quý luật sư giải đáp cho tôi về các ký hiệu và thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 2018 để tôi có thêm hiểu biết về vấn đề này. Thông qua thẻ bảo hiểm y tế 2018, tôi được hưởng những quyền lợi gì? Xin nhờ luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn.

Có thể bạn chưa biết về thông tin và ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế 2018?


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Quyết định 595/QD-BHXH


Thẻ bảo hiểm y tế 2018
                  Thẻ bảo hiểm y tế 2018

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thông tin và ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 2018 theo quy định của pháp luật:

       Theo khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QD-BHXH quy định như sau:

1. Nhóm do người lao động và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

1.4. Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT:

a) Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

b) Công nhân Công an.

c) Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

         Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
  2. a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
  3. b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, theo các quy định trên, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và được nhận thẻ bảo hiểm y tế 2018 bao gồm:

+Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên,

+ Người lao động là người quản lý doanh nghiệp,…

         Như vậy, công ty cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 thì tức là bạn đã thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc tại công ty.

2.Giải đáp những ký hiệu và thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 2018:

      Chúng tôi xin được giải đáp các ký hiệu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 2018 để bạn dễ dàng theo dõi như sau:

2.1. Những ký hiệu và thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 2018.

       – Hai ký tự đầu: (ở ô thứ nhất): Được ký hiệu bằng chữ, là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm:

+ HC: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;

+DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;

+NN: Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;

+HT: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+TB: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

+XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

+TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

+QN: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;

+CA: Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước;

+CY: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương;

+MS: Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;

+CC: Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+HD: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

+TE: Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học;

+HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo;

+DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

+CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+HS: Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+SV: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  • Ô tiếp theo: (Ký hiệu số): Theo thứ tự từ 1 đến 5 là mức hưởng bảo hiểm y tế.

+ Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

+ Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

+ Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

+Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

+Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

      Ngoài ra, theo quy định mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, đối với thẻ bảo hiểm y tế 2018 được cấp theo mẫu mới thì 10 số cuối của thẻ bảo hiểm y tế 2018 chính là mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia.

Thẻ bảo hiểm y tế 2018
                                             Thẻ bảo hiểm y tế 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.2.Quyền lợi của người tham gia và có thẻ bảo hiểm y tế 2018.

      Khi bạn tham gia bảo hiểm y tế, bạn sẽ được hưởng tất cả ưu đãi và quyền lợi được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 2018. Theo như thông tin chúng tôi cung cấp phía trên, bạn có thể đối chiếu với thẻ của bạn để biết được mình được hưởng những ưu đãi và quyền lợi như thế nào.

      Pháp luật cũng quy định các mức hưởng bảo hiểm y tế của bạn tại Điều 22 Luật y tế sửa đổi 2014 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

      Như vậy, khi đi khám /chữa bệnh bạn sẽ được hưởng những ưu đãi ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn như trên.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề thông tin và ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

  • NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2018 CÓ Ý NGHĨA GÌ?
  • BẢO HIỂM Y TẾ TRÁI TUYẾN ĐƯỢC HƯỞNG MỨC TRỢ CẤP BAO NHIÊU?
  • QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI ĐƯỢC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2018.