CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG TAI NẠN GIAO THÔNG KHÔNG DO LỖI CỦA MÌNH ?

0
24

Có phải bồi thường tai nạn giao thông không do lỗi của mình ?

Hỏi: Em chào luật sư, em có một câu hỏi muốn hỏi Luật sư như sau: Hai hôm trước, em đang điều khiển xe ô tô đi trên QL32, lúc đi vào đường vòng xuyến em có bật đèn tín hiệu và đi đúng làn đường của mình thì một xe máy khác không biết vì lí do gì ngã về phía xe em. Sau khi xảy ra tai nạn thì em cũng đã đưa người đó tới bệnh viện tuy nhiên do bị thương quá nên sau khi nằm viện được vài ngày thì người đó mất. Em cũng đã đến thăm hỏi gia đình người đó và có hỗ trợ gia đình một số tiền. Cảnh sát giao thông đã kết luận lỗi là ở bên kia. Như vậy, em có phải bồi thường cho phía bên kia không.


Cơ sở pháp lý


bồi thường tai nạn giao thông

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề bồi thường tai nạn giao thông không do lỗi của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Về trách nhiệm bồi thường tai nạn

Căn cứ vào điều 1 Nghị quyết số: 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

” Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005 (sau đây gọi tắt là BLDS), về nguyên tắc chung thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:

1.1. Phải có thiệt hại xảy ra.

Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.

a) Thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 608 BLDS; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 609 BLDS; thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 610 BLDS; thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 611 BLDS.

b) Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mấy uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm.. và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà họ phải chịu.

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của pháp nhân và các chủ thể khác không phải là pháp nhân (gọi chung là tổ chức) được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm phạm, tổ chức đó bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm, lòng tin… vì bị hiểu nhầm và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà tổ chức phải chịu.

1.2. Phải có hành vi trái pháp luật.

Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.

1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.

a) Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

b) Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Cần chú ý là đối với trường hợp pháp luật có quy định việc bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, thì trách nhiệm bồi thường của người gây thiệt hại trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó.”

Như vậy, đối với chiếu với trường hợp của bạn không hề có hành vi trái pháp luật. Vấn đề lỗi hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của phía bên kia. Do vậy, trường hợp của bạn chưa đủ căn cứ để làm phát sinh căn cứ trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

bồi thường tai nạn giao thông

Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6184

Lại căn cứ vào điều 584 Bộ luật dân sự 2015  quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

” Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Theo đó, do bạn không có lỗi nên bạn không phải chịu trách nhiệm bồi thường tai nạn cho người kia.

2. Kết luận 

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cảnh sát giao thông đã kết luận lỗi là ở bên kia vì vậy bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với về vấn đề cầu bồi thường tai nạn giao thông của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết cùng chủ đề: