CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Ở NHÀ THUÊ KHÔNG?

0
12

     Câu hỏi: Vợ chồng tôi lên Hà Nội làm ăn sinh sống đến nay đã được 03 năm. Chúng tôi hiện đang ở trong một căn nhà thuê gần công ty ở quận Cầu Giấy và có đăng ký tạm trú ở đó. Để thuận tiện cho công việc, vợ chồng tôi dự định sẽ đăng ký thường trú tại đây. Tuy nhiên, tôi không rõ chúng tôi có đủ điều kiện đăng ký thường trú hay không và nếu được thì thủ tục như thế nào? Mong được Luật sư giải đáp.

Có được đăng ký thường trú ở nhà thuê không? 


     Căn cứ pháp lý:


Đăng ký thường trú ở nhà thuê
             Đăng ký thường trú ở nhà thuê

     Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

     Điều kiện để được đăng ký thường trú được pháp luật quy định khá chặt chẽ, đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý dân cư. Pháp luật cũng quy định được đăng ký thường trú ở nhà thuê. Tuy nhiên, phải đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện thủ tục theo quy định.

1.Điều kiện đăng ký thường trú ở nhà thuê

     Trường hợp này, bạn muốn đăng ký thường trú tại quận Cầu Giấy, là quận nội thành của thành phố Hà Nội. Do đó, bạn phải đáp ứng các điều kiện đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú  năm 2006 và Luật Thủ đô năm 2012.

     Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, trường hợp của bạn được quy định tại khoản 1: “Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.

     Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô năm 2012. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội:

 • Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;
 • Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

     Theo đó, để đăng ký thường trú ở nhà thuê, bạn phải đáp ứng điều kiện sau đây:

 • Đã đăng ký tạm trú liên tục tại quận nội thành từ 03 năm trở lên.
 • Có chỗ ở hợp pháp là nhà thuê ở nội thành. Nhà thuê phải đáp ứng diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Theo quy định tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND thành phố Hà Nội thì diện tích bình quân tối thiểu được đăng ký thường trú là 15m2/người.
 • Có sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê về việc cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

     Nếu đáp ứng điều kiện đã nêu, bạn có thể hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thường trú tại Hà Nội.

đăng kí thường trú ở nhà thuê
                                  Đăng kí thường trú ở nhà thuê

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Hồ sơ đăng ký thường trú ở nhà thuê

     Hồ sơ đăng ký thường trú theo quy  định tại Điều 21 Luật Cư trú và Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA bao gồm:

 • Giấy chuyển hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Bản khai nhân khẩu;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đó là văn bản thể hiện sự đồng ý của người cho thuê nhà về việc đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình. Người cho thuê nhà cũng có thể bày tỏ sự đồng ý và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên.
 • Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đáp ứng điều kiện diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Thẩm quyền đăng ký thường trú ở nhà thuê

     Theo quy định tại Điều 21 Luật và Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA thì đối với thành phố trực thuộc Trung ương, thẩm quyền đăng ký thường trú ở nhà thuê thuộc về Công an huyện, quận, thị xã;

     Do đó, trường hợp bạn muốn đăng ký thường trú ở nhà thuê ở quận Cầu Giấy – Hà Nội, bạn phải nộp hồ sơ tại Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội để được giải quyết.

 1. Thủ tục đăng ký thường trú ở nhà thuê

     Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú quy định về thủ tục đăng ký thường trú nói chung và đăng ký thường trú ở nhà thuê nói riêng. Các bước cụ thể như sau:

     Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thường trú

     Bạn nộp hồ sơ đã chuẩn bị tới Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội để được xem xét giải quyết.

     Bước 2: Xử lý hồ sơ và cấp Sổ hộ khẩu

     Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

     Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an quận Cầu Giấy xem xét và cấp sổ hộ khẩu cho bạn.

     Trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do về việc này.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp. Trân trọng!


     Bài viết liên quan: