CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT THỔ CƯ – 19006184

0
22

Hỏi: Thưa luật sư, luật sư có thể cho tôi hỏi quy định của pháp luật hiện hành về việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư như thế nào?Tôi xin cảm ơn.

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư


Cơ sở pháp lý: 

  • Luật đất đai năm 2013
  • Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai
  • Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư
Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1. Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất

     Chuyển mục đích sử dụng đất là việc thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt bằng quyết định hành chính (trường hợp phải xin phép) khi người sử dụng đất có yêu cầu.

     Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 đã quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.”

     Theo đó, việc bạn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

     a) Về thủ tục chuyển chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013, Điều 69 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Biên bản xác minh thực địa;
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư
Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

b) Về nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 60 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai thì nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư là: Phòng tài nguyên và môi trường huyện.

c) Về thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Khoản 4 Điều 61 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai đã quy định thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian chuyển đổi được tăng thêm 15 ngày. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

     3. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 5 Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất đã quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

 Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Các bài viết liên quan:

  • Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất
  • Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất
  • Quy định cấp đất thổ cư theo Luật Đất đai 2013