CHƯA ĐỦ 20 NĂM BẢO HIỂM BẮT BUỘC CÓ ĐƯỢC NGHỈ HƯU KHÔNG?

0
57

      Câu hỏi: Tôi đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc (mới được 18 năm, thiếu 2 năm công tác), tôi xin gia hạn hợp đồng để đợi đủ năm có được không? Khi đó tôi có thể vẫn đóng bảo hiểm bắt buộc như từ trước đến giờ  không? Rất mong được chuyên gia tư vấn, tôi rất cảm ơn.

Chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc có được nghỉ hưu không


Cơ sở pháp lý


Chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc có được nghỉ hưu không
        Chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc                       có được nghỉ hưu không

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc có được nghỉ hưu không của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều kiện nghỉ hưu

     Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ lương hưu như sau:

     “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

     b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;”

     Như vậy người lao động muốn nghỉ hưu cần đáp ứng được hai điều kiện:

  • Đủ tuổi nghỉ hưu
  • Đóng tối thiểu 20 năm bảo hiểm xã hội

     Theo thông tin cung cấp thì bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên còn thiếu 2 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy trong trường hợp này muốn nghỉ hưu thì phải làm như thế nào?

2. Nghỉ hưu khi chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc

     Trường hợp của bạn nếu muốn nghỉ hưu bạn phải đóng thêm ít nhất 2 năm bảo hiểm xã hội mà bạn còn thiếu. Để đóng 2 năm này bạn có hai sự lựa chọn:

     Thứ nhất, bạn tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm 2 năm và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

    Thứ hai, hiện nay tại điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số: 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện có quy định:

     “Điều 9. Phương thức đóng

     1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

     e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.”

     Như vậy bạn có thể nghỉ làm và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng phương thức đóng 1 lần cho 2 năm còn thiếu. Nếu đã đủ tuổi và muốn nghỉ hưu luôn trong năm nay chúng tôi khuyên bạn nên chọn cách này để có thể hưởng lương hưu sớm hơn.

     Bạn có thể tham khảo thêm cách đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bài viết này Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc có được nghỉ hưu không
       Chưa đủ 20 năm bảo hiểm bắt buộc có được nghỉ hưu không

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi chế độ lương hưu 2018 theo quy định của pháp luật của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.

Bài viết tham khảo: