CHỒNG BIỆT TÍCH BAO NHIÊU LÂU THÌ ĐƯỢC YÊU CẦU TÒA ÁN TUYÊN BỐ CHẾT-19006184

0
33

      Hỏi: Chào luật sư, tôi đã sinh sống ở Nam Định, kết hôn từ năm 2001 nhưng chồng đã bỏ đi không rõ tung tích hay thông tin gì từ năm 2008 đến nay. Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống và nghe mọi người nói sẽ tốt hơn nếu được tòa án tuyên bố chồng đã chết. Vậy thì tôi phải làm gì để tuyên bố chồng đã chết?

Chồng biệt tích bao nhiêu lâu thì được yêu cầu tòa án tuyên bố chết-19006184


      Cơ sở pháp lý:


yêu cầu tuyên bố chết
Yêu cầu toà án tuyên bố mất tích

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề chồng biệt tích bao nhiêu lâu thì được yêu cầu tòa án tuyên bố chết của bạn, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1. Điều kiện tuyên bố chết

      Đối với trường hợp của bạn khi chồng đã bỏ đi biệt tích 10 năm nay thì có thể yêu cầu tòa án tuyên bố chồng bạn đã chết nếu đáp ứng đủ các điều kiện có căn cứ cụ thể tại điểm c, điều 71 quy định về tuyên bố chết của Bộ luật dân sự 2015:

      Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

    Khoản 1, điều 68, Bộ luật dân sự 2015 quy định tuyên bố mất tích như sau:

    Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

    Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.”

      Như vậy, trong trường hợp của bạn thì nếu bạn muốn yêu cầu tòa án tuyên bố chồng đã chết thì cần đáp ứng đủ 2 điều kiện như sau:

  • Thứ nhất, thời gian đi biệt tích từ 05 năm liền trở lên. Điều kiện này theo thông tin bạn đưa ra thì đã đáp ứng đủ vì chồng bạn đã biệt tích 10 năm liền mà không có tin tức gì.
  • Thứ hai, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết. Về điều kiện này trong thông tin bạn cung cấp không có đề cập đến, do đó, nếu bạn chưa áp dụng các biện pháp để thông báo tìm kiếm chồng như luật định thì mới có thể yêu cầu tòa án tuyên bố chồng bạn đã chết.

     2. Hồ sơ tuyên bố chết

    Căn cứ điều 391, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định các giấy tờ để yêu cầu tòa án công nhận một người tuyên bố chết như sau:

  • Đơn yêu cầu Toà án tuyên bố một người là đã chết;
  • Các chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết thuộc trường hợp theo quy định của Bộ luật dân sự.

     Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị yêu cầu tuyên bố chết có nơi cư trú cuối cùng có thẩm quyền tuyên bố một người chết.

    Việc tuyên bố một người đã chết so với tuyên bố một người mất tích, thì hậu quả của việc tuyên bố một người đã chết còn nặng nề hơn so với mất tích, bởi đã chết còn liên quan đến tài sản, thừa kế…Vì vậy, để đảm bảo tính xác thực của quyết định tuyên bố một người là đã chết thì việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết cũng phải là một thủ tục bắt buộc trong giai đoạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Do đó việc Bộ luật tố tụng dân sự 2015 không quy định thủ tục thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là không hợp lí.

Yêu cầu toà án tuyên bố mất tích
Yêu cầu toà án tuyên bố mất tích

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H: 19006184

     Như vậy, trong trường hợp chồng bạn đã đi biệt tích 10 năm nay chỉ cần đáp ứng thêm các điều kiện do luật định thì bạn có thể yêu cầu tòa án tuyên bố chết.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi khi bạn về vấn đề chồng biệt tích bao nhiêu lâu thì được yêu cầu tòa án tuyên bố chết. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


      Bài viết liên quan: