Lỗi chở quá tải theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào ?

0
18

Lỗi chở quá tải theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Hỏi: Xe em bị quá tải từ 50%_100% thì sẽ bị phạt như nào ạh?có phạt công ty ko?


Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 46/2016/NĐ-CP
  • Nghị định 171/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 107/2014/NĐ-CP

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, bạn sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Căn cứ theo khoản 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định: 

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%”.

Căn cứ theo điểm a khoản 9 Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

9. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2; Điểm b Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng”.

Theo đó, bạn chở quá tải từ 50%_100% thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài phạt tiền bạn còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Thứ hai, công ty bạn có bị phạt không ?

Căn cứ Điều 30 Nghị định 171/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định về việc Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ:

“…9. Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô, từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Giao hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại: Khoản 6 Điều 24; Khoản 4 Điều 33 Nghị định này;…”

Đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 33: “4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) cho phép tham gia giao thông của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.”

Theo đó, xe của công ty bạn chở quá tải từ 50%-100% so với tải trọng cho phép nên mức phạt liên đới đối với công ty là 30 triệu đồng.

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 

Như vây, bạn chở quá tải từ 50%-100% thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài phạt tiền bạn còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan: