CHIA TÀI SẢN KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN – 1900 6184

0
11

     Hỏi: Tôi và người yêu không chính thức kết hôn mà sống chung như vợ chồng được 4 năm. Trong thời gian này chúng tôi có góp tiền để mua nhà và đất để chung sống. Gần đây do mâu thuẫn chồng chất nên chúng tôi đã đi đến quyết định chia tay. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi lại đang tranh cãi về việc chia tài sản là ngôi nhà và mảnh đất, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người yêu tôi trong khi cả hai chúng tôi đều góp tiền vào việc mua nhà và đất. Mong luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề chia tài sản khi không đăng ký kết hôn này.

Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn – 1900 6184


Căn cứ pháp lý:


  

Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn
Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn

   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn . Về vấn đề chia tài sản khi không đăng ký kết hôn của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Xác nhận tình trạng hôn nhân

    Căn cứ khoản 2 Điều 44 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về quan hệ giữa hai người chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, theo đó:

“Đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật Hộ tịch.”

     Theo thông tin bạn cung cấp, hai người sống chung với nhau được 4 năm, gần đây xảy ra mâu thuẫn nên mới đi đến quyết định chia tay. Dựa vào thông tin này, có thể xác định là hai bạn không thuộc trường hợp quy định trên. Quan hệ giữa hai bạn không phải là quan hệ hôn nhân.

2. Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn

     Vấn đề chia tài sản khi không đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau:

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

     Đối chiếu với quy định tại Điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014  quy định về giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, theo đó:

“1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”

     Dẫn chiếu đến Điều 219 Bộ Luật Dân sự 2015 về chia tài sản thuộc sở hữu chung, theo đó:

“1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn
Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy, thửa đất và căn nhà khi hai bạn góp tiền vào để mua được xác định là tài sản chung giữa hai người. Lúc tiến hành phân chia tài sản khi không đăng ký kết hôn, tòa sẽ xem xét công sức đóng góp của từng người để quyết định phần chia tài sản cho mỗi người. Nếu trường hợp người yêu bạn hoặc bạn được tiếp tục được sử dụng ngôi nhà này thì có nghĩa vụ thanh toán phần giá trị tài sản tương ứng với công sức mà người kia đã đóng góp vào.

     Đối với việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở do người yêu bạn đứng tên trong khi nhà đất là do hai bạn cùng góp tiền. Một trong những bằng chứng chứng minh nhà đất là tài sản chung giữa hai bạn có thể là: Giấy ủy quyền để người yêu bạn đi đăng ký và đứng tên giấy chứng nhận, các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn khi mua quyền sử dụng đất, mua nguyên vật liệu để xây nhà,… để chứng minh cho sự đóng góp bằng tài sản của bạn trong trường hợp này.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi chia tài sản khi không đăng ký kết hôn của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan: