CHIA TÀI SẢN KHI CHỒNG BỊ TUYÊN BỐ CHẾT MÀ TRỞ VỀ NHƯ THẾ NÀO?

0
30

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay tôi 56 tuổi. Cách đây 18 năm, chồng tôi bỏ đi làm ăn xa và không có cách nào liên lạc được. Năm 2012, tôi làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chết và Tòa án đã ra quyết định tuyên bố anh ấy chết ngày 17/09/2013. Tuy nhiên, đầu tháng 04 năm 2018, anh ấy đột nhiên trở về và muốn sống cùng tôi. Tôi không đồng ý vì tôi đã lập gia đình mới thì anh đe dọa và ép tôi phải chia tài sản. Tôi muốn hỏi, tôi có phải chia tài sản cho anh ấy không và nếu có thì chia như thế nào? Khi chung sống cùng nhau, chúng tôi có một mảnh đất 600m2 và căn nhà cấp 04. Đến năm 2016, tôi có xây căn nhà 02 tầng bên cạnh căn nhà cấp IV đó. Cảm ơn Luật sư!

Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về như thế nào?


Văn bản pháp luật:


Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về
Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về

     Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Quan hệ tài sản của vợ chồng khi chồng bị tuyên bố chết

     Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân. Theo đó, “trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án”.

Khi đó, các vấn đề về tài sản của vợ chồng giải quyết theo Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

  1. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.
  2. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.
  3. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”.

      Căn cứ quy định nêu trên, có thể thấy, sau khi chồng bạn bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì chưa diễn ra việc chia tài sản chung của hai người trong thời kỳ hôn nhân. Bạn là người quản lý tài sản chung của vợ chồng. Và khi có yêu cầu chia tài sản thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Quan hệ tài sản của vợ chồng khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về

     Quan hệ tài sản của vợ chồng khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về được giải quyết theo quy định của pháp luật phụ thuộc vào quan hệ nhân thân của hai người tại thời điểm người chồng trở về.

Khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“1. Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật”.

Khoản 2 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau:

a) Trong trường hợphôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;

b) Trong trường hợphôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn”.

Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về
                   Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố chết mà trở về

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184 

      Trường hợp của bạn, do bạn đã có gia đình mới, có đăng ký kết hôn nên quan hệ hôn nhân của bạn với anh ấy không được khôi phục theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Và theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ chồng đã chết có hiệu lực mà chưa được chia thì giải quyết như chia tài sản khi ly hôn. Do đó, có thể xác định tài sản là mảnh đất 600m2 và căn nhà cấp IV là tài sản chung của bạn và anh ấy. Còn căn nhà 02 tầng bạn xây năm 2016 là tài sản riêng của bạn.

      Với mảnh đất 600m2 và căn nhà cấp IV là tài sản chung của vợ chồng bạn trước kia được chia theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cụ thể:

Trước tiên, pháp luật ưu tiên cho hai bạn thỏa thuận về việc chia tài sản.

Trường hợp không thỏa thuận được thì theo nguyên tắc chia đôi trên cơ sở tính đến các yếu tố tác động nhất định.

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

      Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

     Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định.

     Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184. Trân trọng!


Bài viết liên quan: