CHẾ ĐỘ THAI SẢN NĂM 2018 ĐỐI VỚI PHỤ NỮ ĐI LÀM SỚM

0
13

     Xin chào luật sư!

     Tôi là H, hiện tại tôi đang làm ở công ty T. Tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở công ty. Hiện nay, tôi mới sinh em bé được 3 tháng và đang được nghỉ theo chế độ thai sản. Tôi được biết pháp luật có quy định cho phép tôi được nghỉ chế độ thai sản là 06 tháng. Nhưng bây giờ sức khỏe của tôi đã ổn định, em bé thì khá ngoan và đã có ông bà trông giúp nên tôi muốn đi làm sớm hơn thời gian cho phép. Vậy xin hỏi luật sư, theo chế độ thai sản năm 2018, tôi có được phép đi làm trước 06 tháng không? Nếu tôi đi làm trước 06 tháng tôi có được hưởng chế độ thai sản sau khi sinh không?

Chế độ thai sản năm 2018 đối với phụ nữ đi làm sớm


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều Luật bảo hiểm xã hội


Chế độ thai sản năm 2018
                     Chế độ thai sản năm 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề chế độ thai sản năm 2018 đối với phụ nữ chưa nghỉ hết thời hạn sinh con  của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau

1.Theo chế độ thai sản năm 2018 thì bạn có thể được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con nếu bạn đã nghỉ đủ 04 tháng và phải được người sử dụng lao động đồng ý.

     Căn cứ Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.”

2.Theo chế độ thai sản năm 2018, bạn còn được hưởng những chế độ theo Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội.

     Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2.Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

     Điều 13 Thông tư 59/2015/ TT-BLĐTBXH quy định chi tiết Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

1. Lao động nữ, lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội và điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

2.Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.”

     Như vậy, khi bạn đi làm trước thời hạn được nghỉ chế độ thai sản thì trong thời gian đi làm mà sức khỏe của bạn chưa hồi phục hẳn bạn có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 07 ngày.

– Nếu bạn đã sinh một lần từ hai con trở lên thì bạn sẽ được nghỉ tối đã 10 ngày.

– Nếu bạn sinh con mà phải phẫu thuật thì bạn được nghỉ tối đã 07 ngày.

– Nếu bạn sinh con mà không thuộc hai trường hợp trên thì được nghỉ tối đa 05 ngày.

Chế độ thai sản năm 2018
                                   Chế độ thai sản năm 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3.Theo chế độ thai sản năm 2018, trong thời gian nghỉ thai sản mà bạn đi làm sớm thì bạn vẫn sẽ được hưởng lương đủ 06 tháng theo chế độ thai sản.

    Căn cứ khoản 2 Điều 40,  khoản 3 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội:

“2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.”

Khoản 3 Điều 41 quy định:

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, khi bạn không nghỉ đủ 06 tháng theo chế độ thai sản mà 04 tháng bạn đã đi làm thì bạ được hưởng những khoản sau:

  • Hưởng lương những ngày bạn đi làm
  • Hưởng theo chế độ thai sản đến khi đủ 06 tháng
  • Trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề chế độ thai sản đối với phụ nữ chưa nghỉ hết thời hạn sinh con của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết tham khảo: