Chế độ thai sản khi người lao động phá thai theo quy định – 1900 6184

0
22

     Hỏi: Chào Luật sư, tôi là lao động nữ hiện tại đang làm việc cho 1 công ty may mặc. Tôi mang thai đi khám bác sĩ nói tôi mang thai ngoài tử cung không nên giữ lại con, báo sĩ yêu cầu tôi phá bỏ nó. Tôi muốn hỏi theo pháp luật hiện hành thì chế độ thai sản khi tôi phá thai như thế nào?

Chế độ thai sản khi người lao động phá thai theo quy định_19006184


Căn cứ pháp lý:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014


chế độ thai sản
chế độ thai sản

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề chế độ thai sản khi người lao động phá thai của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Căn cứ Điều 159 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

     “Thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

     Ngoài thời gian nghỉ sinh con, lao động nữ còn được nghỉ việc trong một số trường hợp khác để thực hiện thiên chức, như: nghỉ khám thai; nghỉ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi…

     Trong thời gian nghỉ việc này, họ không thể đi làm và không có lương để bảo đảm đời sống hàng ngày. Vì thế, pháp luật quy định, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản hoặc chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Các chế độ, quyền lợi của lao động nữ về thời gian nghỉ, mức trợ cấp được Điều 159 dẫn chiếu áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội.

     Tuy nhiên, cần lưu ý là, các quyền lợi này chỉ thực hiện đối với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ điều kiện do Luật Bảo hiểm xã hội quy định. Đối với lao động nữ không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì tự bảo đảm đời sống cho mình từ khoản tiền người sử dụng lao động đã trả vào lương hàng tháng.

     Đồng thời căn cứ quy định Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu:

     “Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

    1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

     a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

     b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

     c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

     d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

     2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

     Như vậy, bạn hoàn toàn có thể để hưởng thai sản khi phá thai theo lời bác sĩ. Do bạn không cung cấp thai của bạn bao nhiêu ngày tuổi nên chúng tôi không thể xác định số ngày bạn được nghỉ.

     Về mức hưởng chế độ thai sản khi phá thai

     Theo Điều 39 Bộ luật bảo hiểm 2014 quy định:

     “Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

     1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

     a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

     b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

    c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày”.

chế độ thai sản
Chế độ thai sản

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Theo đó, thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi nạo, hút thai hoặc phá thai bệnh lý sẽ được hưởng chế độ thai sản sẽ được tính theo cách:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm trước khi nghỉ việc/30 x số ngày được nghỉ.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


CHẾ ĐỘ NGHỈ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

CÓ THỂ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHÔNG?