CHẾ ĐỘ THAI SẢN 2018 KHI BỊ SẢY THAI – NQH VIỆT NAM

0
191

     Xin chào luật sư!

     Hiện nay, vợ tôi mang thai được tuần 8 thì bị sảy thai. Tôi được biết khi tham gia bảo hiểm xã hội thì vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản khi bị sảy thai. Tôi xin hỏi Luật sư những vấn đề sau:

  1. Theo pháp luật hiện nay thì vợ tôi được nghỉ bao nhiêu ngày khi bị sảy thai?
  2. Mức hưởng chế độ thai sản 2018 cho vợ tôi là bao nhiêu? (Vợ tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 01 năm và mức lương hiện giờ của vợ tôi là 4.258.000
  3. Vợ tôi phải làm những gì để được hưởng chế độ thai sản 2018?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật Quang Huy . Về vấn đề chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:


Cơ sở pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội
  • Quyết định 636/QĐ-BHXH

Chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai

Thời gian nghỉ chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai

     Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2.Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi bạn bị sảy thai thì bạn được hưởng chế độ thai sản. Bạn bị sảy thai khi thai đã được 8 tuần thì bạn sẽ được nghỉ tối đa là 20 ngày làm kể cả ngày nghỉ, lễ, tết.

     Bên cạnh đó, bạn cần có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền khi bạn bị sảy thai để được nghỉ thai sản.

Mức hưởng chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai

     Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a.Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”

     Như vậy, mức hưởng theo chế độ thai sản của 01 tháng của bạn bằng bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội

     Trường hợp bạn chỉ được nghỉ tối đa 20 ngày thì mức lương một ngày làm việc của bạn bằng mức hưởng thai sản của 01 tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng đó.

Chế độ thai sản 2018 khi sảy thai
      Chế độ thai sản 2018 khi sảy thai

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Thủ tục hưởng chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai.

    Theo Điều 9 Quyết định 636/QĐ – BHXH quy định:

“1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai là giấy ra viện đối với trường hợp Điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) đối với trường hợp Điều trị ngoại trú.”

    Để được hưởng chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm Giấy ra viện đối với trường hợp Điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) đối với trường hợp Điều trị ngoại.

    Sau đó, trong 45 ngày kể từ ngày quay lại làm việc thì bạn phải nộp giấy tờ như trên cho công ty  để được hưởng chế độ thai sản. 

    Sau khi nhận đủ giấy tờ của bạn thì công ty sẽ tiến hành kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của bạn, công ty lập Danh sách theo mẫu C70a-HD quy định tại Khoản 3 Điều 8, Khoản 8 Điều 9 và Điều 10 nộp 01 bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang đóng Bảo hiểm xã hội kèm theo hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản của từng người lao động cùng bản điện tử (theo định dạng của BHXH Việt Nam) Danh sách theo mẫu C70a-HD nêu trên.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề chế độ thai sản 2018 khi bị sảy thai của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật miễn phí  qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ kịp thời.


Bạn có thể tìm hiểu thêm :