CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO CHỒNG KHI VỢ KHÔNG THAM GIA BHXH

0
95

     Chào Luật sư! Hôm nay tôi viết thư này muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi một việc như sau: Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 6 và dự sinh vào ngày 12/7 sắp tới. Vợ tôi làm công việc nội trợ gia đình nên không tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi làm việc cho công ty A ở thành phố X từ tháng 1/2018 và có tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty từ đó. Trước đây tôi kinh doanh tự do nên không tham gia bảo hiểm. Tôi băn khoăn rằng với thời gian tham gia bảo hiểm của tôi như trên và tôi tiếp tục đóng bảo hiểm đến khi vợ sinh thì tôi có được hưởng chế độ thai sản cho chồng hay không? Nếu có thì quyền lợi của tôi bao gồm những gì. Mong sớm nhận được hồi âm, cảm ơn Luật sư rất nhiều!

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia BHXH


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc


chế độ thai sản cho chồng
                 chế độ thai sản cho chồng

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia BHXH của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng

     Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

     Như vậy, nếu tại thời điểm vợ bạn sinh con (12/7/2018) mà bạn đang đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian hưởng tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định trên.

     Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con..”

     Căn cứ điểm c Mục 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH quy định như sau:

“c) Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội”.

     Vì vợ bạn dự sinh vào 12/7/2018 nên thời điểm 1 năm trước khi sinh được tính từ tháng 7/2017 đến hết tháng 6/2018. Trong thời gian này, bạn tham gia bảo hiểm từ tháng 1 đến hết tháng 6 tổng là 6 tháng tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian 1 năm trước khi vợ sinh. Như vậy, bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

2. Mức hưởng chế độ thai sản cho chồng

     Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

chế độ thai sản cho chồng
                                                    chế độ thai sản cho chồng

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, bạn sẽ được nghỉ việc từ 5 ngày đến 14 ngày tùy trường hợp vợ bạn sinh thế nào và mức hưởng trong những ngày nghỉ này được xác định như sau:

     Mức hưởng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản : 24 ngày x số ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản.

     Ngoài ra, căn cứ tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

     Như vậy, mức trợ cấp mà bạn được hưởng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội mà vợ sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng mà vợ sinh. Mức lương cơ sở tại tháng 7/2018 là 1.390.000 nên bạn sẽ được trợ cấp 2.780.000 cho trường hợp vợ sinh 1 con.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia BHXH của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con-Tổng đài tư vấn 19006184

THỦ TỤC HƯỞNG THAI SẢN CHO CHỒNG KHI VỢ SINH CON

Thủ tục nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018