THỎA THUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG NHƯ THẾ NÀO?

0
118

       Câu hỏi: Tôi dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Cả tôi và bạn trai đều muốn độc lập và rõ ràng về kinh tế nên muốn có sự thỏa thuận trước khi đăng ký kết hôn. Tôi thấy người bạn tôi mách rằng cần làm thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng nhưng tôi chưa biết làm thế nào. Mong được Luật sư giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn!

      Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Luật Quang Huy . Về thắc mắc của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:


Cơ sở pháp lý:


Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng như thế nào?

       Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì hai bên nam nữ khi kết hôn có quyền lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng. Theo đó, có hai chế độ tài sản là chế độ tài sản theo thỏa thuận và chế độ tài sản theo luật định. Việc thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng thực hiện như sau:

Thời điểm thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

       Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

     Như vậy, thời điểm thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được thực hiện trước thời điểm thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng đây.

Hình thức thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

      Theo quy định tại Điều 47 nêu trên:

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực”. 

      Do đó, hình thức của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng lựa chọn. Nếu vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì cần được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Còn trường hợp lựa chọn chế độ tài sản theo luật định thì không nhất thiết phải làm thủ tục công chứng, chứng thực về việc xác lập chế độ tài sản này.

Nội dung thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

      Khoản 1 Điều 48 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và khoản 1 Điều 15 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Theo đó, các nội dung cơ bản đề cập đến trong thỏa thuận này cụ thể như sau:

 • Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;
 • Nội dung khác có liên quan.
Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng
             Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

      Trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung sau đây: 

 • Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;
 • Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung; 
 • Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;
 • Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.

       Thỏa thuận về tài sản của vợ chồng phải phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình. Nếu vi phạm, người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình.

       Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản. Việc sửa đổi này cần đảm bảo hình thức như đã thực hiện với thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng đã thực hiện ban đầu.

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

      Điều 50 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu. Theo khoản 1 Điều này, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;
 • Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này;
 • Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

       Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần. 

       Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng. 

      Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tuyên bố vô hiệu một phần thì các nội dung không bị vô hiệu vẫn được áp dụng; đối với phần nội dung bị vô hiệu thì các quy định tương ứng về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Để được giải đáp mọi thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật hôn nhân và gia đình qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy .

Trân trọng./.


       Bạn có thể tìm hiểu thêm :