Chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nữ theo pháp luật hiện hành

0
55

      Hỏi: Chào Luật sư, tôi đang làm việc cho 1 công ty tính đến hiện tại là được 3 năm hiện tại tôi đang mang thai. Luật sư cho tôi hỏi theo pháp luật hiện hành thì tôi sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào ạ? Mong Luật sư giải đáp!

Chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nữ theo pháp luật hiện hành


Căn cứ pháp lý:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014


Chế độ nghỉ thai sản
Chế độ nghỉ thai sản

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề nghỉ thai sản của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     1. Điều kiện được nghỉ thai sản

     Theo quy định tại điều 157 Bộ luật lao động 2012 thì:
“Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Như vậy không phụ thuộc vào loại hợp đồng lao động được ký kết, hay thời gian làm việc, lao động nữ luôn được nghỉ thai sản với thời gian được quy định tại khoản 1 điều 157 Bộ luật lao động. Như vậy bạn hoàn toàn có quyền được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh.

     2. Chế độ thai sản
Theo quy định tại khoản 2 điều 157 Bộ luật lao động thì “trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

     Điều kiện lao động nữ được hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

     “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
     a) Lao động nữ mang thai;
     b) Lao động nữ sinh con;
     c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
     d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
     2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy bạn cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.
Cụ thể sản theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

     “Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.”

     “Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản
     1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
     2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

Chế độ nghỉ thai sản
Chế độ nghỉ thai sản

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy trước và sau khi sinh con, bạn sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng. Đồng thời nếu đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần, tiền chế độ thai sản.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

NHỮNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN CỦA NHÀ NƯỚC DÀNH CHO LAO ĐỘNG NỮ

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ NHỮNG NGHĨA VỤ GÌ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ?