CHẾ ĐỘ LƯƠNG HƯU 2018 THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

0
21

     Xin chào Tổng đài tư vấn, tôi muốn được hỗ trợ tư vấn về chế độ lương hưu 2018, vấn đề của tôi như sau: Tôi sinh cuối tháng 5 năm 1963 (nữ) và đang là công nhân may tại nhà máy X. Tôi có thời gian đóng bảo hiểm từ tháng 12/1996 đến nay. Vậy tính đến thời điểm hiện tại là cuối tháng 3/2018 tôi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu chưa và có cần thêm điều kiện gì nữa không? Tôi dự định xin nghỉ tại công ty và hưởng lương hưu thì cần phải làm thủ tục gì? Cảm ơn tổng đài tư vấn!

Chế độ lương hưu 2018 theo quy định của pháp luật


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc


lương hưu 2018
                           lương hưu 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Chế độ lương hưu 2018 theo quy định của pháp luật của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Điều kiện hưởng chế độ lương hưu

     Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
  2. b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;”

     Tính đến thời điểm tháng 5/2018 bạn mới đủ 55 tuổi và thời gian đóng bảo hiểm của bạn là 21 năm 5 tháng. Bạn không thể về hưu ngay (về trước t5/2018) tức về hưu trước tuổi vì ngành nghề lao động của bạn là công nhân may không thuộc danh mục ngành nghề có tính nặng nhọc, độc hại theo quy định tại Phụ lục Thông tư 15/2016/TT-BLĐTNXH.

     Như vậy bạn phải chờ cuối tháng 5/2018 để đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật để đáp ứng cả 2 điều kiện về độ tuổi và thời gian đóng bảo hiểm trên 20 năm.

2.Mức hưởng lương hưu

     Theo khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 56: Mức lương hàng tháng:

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

     Mức hưởng lương hưu khi số tháng đóng bảo hiểm có lẻ được hướng dẫn bởi Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

     Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm của bạn được làm tròn là 21,5 năm. Mức hưởng được tính như sau: 16 năm đầu tham gia bảo hiểm tương ứng với 45% và 5,5 năm sau tương ứng với 11%, vậy tổng mức lương hưu bạn được hưởng là 45+11=56% mức lương bình quân.

lương hưu 2018
                                                  lương hưu 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3.Hồ sơ hưởng lương hưu

     Căn cứ Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.”

     Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty bạn đem quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng cùng với Sổ bảo hiểm xã hội nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện để làm thủ tục hưởng chế độ lương hưu.

     Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi chế độ lương hưu 2018 theo quy định của pháp luật của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con-Tổng đài tư vấn 19006184

Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới nhất

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào để hưởng lương hưu