CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

0
45

     Câu hỏi: Tôi được chính quyền giao đất từ năm 1995 và có quyết định giao đất, nay tôi muốn làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy luật sư tư vấn cho tôi giấy tờ tài liệu tôi cần chuẩn bị và quá trình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu


     Căn cứ pháp lý:


Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

     Căn cứ cấp giấy chứng nhận: theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 99 Luật Đất đai năm 2013

     “1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;…

     Và khoản 4 điều 100 Luật Đất đai năm 2013: 4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật…”

     Như vậy trường hợp của bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất có giấy tờ quy định tại 100 Luật Đất đai năm 2013.

2. Hồ sơ tài liệu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

     Việc đầu tiên là bạn nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký. Theo quy định tại điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT liên quan đến hồ sơ địa chính thì hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK.

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp của bạn là quyết định giao đất từ năm 1995.

–  Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); Và một số giấy tờ khác đối với từng loại đất đặc thù.

     Theo quy định tại điều 60 Nghị định 43/2014 thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc được quy định tại điểm g Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014.

  • Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính
  • Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp

Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc được quy định tại Khoản 4 Điều 70 Nghị định 43/2014.

  • Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

3. Nghĩa vụ tài chính cần phải thực hiện khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Tiền sử dụng đất: được xác định theo quy định tại điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nghị định về thu tiền sử dụng đất.
  • Lệ phí trước bạ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 140/ 2016 Nghị định về lệ phí trước bạ thì mức thu là 0,5% giá trị quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết tham khảo: