Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2018

0
22

     Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội một lần của tôi thế nào? Tôi làm việc ở doanh nghiệp A và có thời gian tham gia BHXH từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2017. Tôi đã nghỉ việc ở công ty từ tháng 5/2017 và dự định 5/2018 này sẽ nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi tiền hưởng bảo hiểm xã hội? Tôi xin cảm ơn!

Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2018


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc


tiền hưởng bảo hiểm xã hội
tiền hưởng bảo hiểm xã hội

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2018 của bạn chúng tôi xin  tư vấn cho bạn như sau :

     Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

  1. a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
  2. b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

     Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cách tính tháng lẻ như sau:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

     Trước hết; mức hưởng sẽ tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các năm. Về mức bình quân tiền lương, bạn có thể tham khảo tại bài viết khác của chúng tôi: Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

tiền hưởng bảo hiểm xã hội
            tiền hưởng bảo hiểm xã hội

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Dựa trên thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà bạn cung cấp, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

+) Từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2013, bạn đóng bảo hiểm được 4 năm, mỗi năm bạn sẽ nhận được 1,5 mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. => 1,5 x 4 = 6 tháng

+) Từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2017; bạn đóng được 3 năm 5 tháng và sẽ được làm tròn lên 3 năm 6 tháng. Mỗi năm bạn được nhận được 2 tháng mức bình quân tiền lương. => 2 x 3,5 = 7 tháng

Vậy bạn sẽ được nhận 6 + 7 = 13 tháng mức bình quân tiền lương vào tháng 5/2018

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2018 của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Ký hợp đồng lao động 2 lần theo nguyện vọng của người lao động

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần