CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

0
44

Hỏi: Thưa luật sư, hiện tại tôi đang sử dụng đất được Nhà nước giao vào sản xuất nông nghiệp. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có thuộc trường hợp được miễn thuế sử dụng đất hay không. Xin cảm ơn luật sư!

Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp


miễn thuế sử dụng đất
miễn thuế sử dụng đất

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Trên thực tế, việc sử dụng đất phải nộp thuế được gắn với hai loại thuế căn cứ vào từng nhóm đất mà các chủ thể sử dụng. Về nguyên tắc, chủ sử dụng loại nhóm đất nào được điều chỉnh bởi đạo luật về thu thuế loại đất đó. Do đó, nói đến thuế sử dụng đất là bao gồm: thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  •      Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Theo quy định Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối tượng nộp thuế bao gồm: tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp; hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.
  •      Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Về nguyên tắc, người sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp để ở, xây dựng công trình, để kinh doanh thương mại, dịch vụ thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo đó, việc thu thuế được thực hiện theo Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010; Nghị định của Chính phủ số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư của Bộ tài chính số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 53/2011/NĐ-CP về thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

     Về đối tượng chịu thuế, bao gồm: Đất ở nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm), đất phi nông nghiệp sử dụng khác sử dụng vào mục đích kinh doanh. Đối tượng phải nộp thuế là tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuế đất; hộ gia đình, cá nhân có QSDĐ ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đối tượng sử dụng đất phi nông nghiệp vào sản xuất kinh doanh.

miễn thuế sử dụng đất
miễn thuế sử dụng đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

=> Ba trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2017:

      Theo Nghị định mới áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2017, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp sẽ không phải nộp thuế đất nông nghiệp.

      Theo Nghị định 21/2017/NĐ-CP sử đổi bổ sung một số điều của nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 10 năm 2010 của quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp , có hiệu lực từ tháng 2, những trường hợp sau được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp:

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).

– Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

     Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 135/2005/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

       Nông trường viên, lâm trường viên bao gồm: Cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc cho nông trường, lâm trường quốc doanh; hộ gia đình có người đang làm việc cho nông trường, lâm trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa bàn.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của hợp tác xã.

      Như vây, trường hợp của bạn sử dụng đất Nhà nước giao vào mục đích sản xuất nông nghiệp, vậy nên bạn thuộc một trong 3 trường hợp từ năm 2017 sẽ không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về các trường hợp miễn thuế sử dụng đất . Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết có thể tham khảo thêm: