CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

0
55

     Hỏi: Thưa luật sư, tôi có 2 ha đất chuyên trồng lúa nước và tôi muốn chuyển 2 ha đất chuyên trồng lúa nước sang đất nuôi trồng thủy sản. Vậy luật sư có thể cho tôi biết trường hợp của tôi thì có được chuyển không và các trường hợp nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Xin cảm ơn luật sư!

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất


Cơ sở pháp lý:


Chuyển mục đích sử dụng đất
              Chuyển mục đích sử dụng đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     1. Khái niệm chuyển mục đích sử dụng đất

     Có thể hiểu chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi mục đích sử dụng đất từ mục đích này sang mục đích khác, hay nói cách khác, thay đổi công dụng của từng loại đất cho phù hợp với nhu cầu và thực tiễn sử dụng đất, nhằm đáp ứng quyền lợi của người sử dụng đất, của Nhà nước và xã hội.

     2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất

     Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất được chia thành hai loại: chuyển mục đích phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chuyển mục đích không phải xin phép.

     2.1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

     Chuyển mục đích phải xin phép có nghĩa là, người sử dụng đất phải thực hiện những thủ tục hành chính thông qua văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đồng ý cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích khác và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Như vậy, thủ tục xin phép là một trình tự pháp luật. Cơ quan cho phép phải căn cứ vào tình hình hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt để chấp nhận việc chuyển mục đích đất. Các trường hợp phải xin phép là:

  • Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản;
  • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;
  • Chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc thuê đất;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thành đất ở;

     Như vậy, trường hợp của bạn thuộc trường hợp chuyển mục đích chuyên trồng lúa nước sang đất nuôi trồng thủy sản là thuộc trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất và phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đồng ý cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích khác. Cụ thể nếu bạn muốn biết thêm về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn – 19006184.

Chuyển mục đích sử dụng đất
                               Chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

     Đối với các trường hợp chuyển mục đích mà phải xin phép nêu trên, người sử dụng đất cần lưu ý một số điểm sau đây:

     Thứ nhất, khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng cho loại đất đã được chuyển mục đích sử dụng đất, thời hạn cũng sẽ được áp dụng tương tự.

     Thứ hai, trong trường hợp chuyển mục đích mà phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì nộp tiền sử dụng đất theo loại đất đã được chuyển mục đích sử dụng đất, Ví dụ: trường hợp chuyển từ loại đất không thu tiền sang loại đất có thu tiền sử dụng đất thì thu theo loại đất có thu tiền, nếu là đất nông nghiệp không thu tiền sang loại phi nông nghiệp có thu tiền thì lấy giá trị quyền sử dụng của loại đất có thu tiền trừ đi giá trị quyền sử dụng của loại không thu tiền trên cơ sở bảng giá đất do địa phương công bố, nếu là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, nay chuyển sang đất phi nông nghiệp là đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp là tiền sử dụng đất ở trừ đi tiền sử dụng đất của đất phi nông nghiệp.

     Thứ ba, trong trường hợp người sử dụng lựa chọn hình thức thuê đất thì trả tiền thuê đất đối với loại đất đã được chuyển mục đích sử dụng đất.

     2.2 Các trường hợp không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

     Luật đất đai không quy định một cách cụ thể là trường hợp nào không phải xin phép, chỉ xác định tại khoản 1 Điều 57 các trường hợp có xin phép. Có thể áp dụng một cách tương tự và ngược lại là, khi người sử dụng chuyển từ đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản sang đất chuyên trồng lúa nước, chuyển từ đất phi nông nghiệp thành đất nông nghiệp.v.v. thì tuy không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng phải đăng ký với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nắm được tình hình hiện trạng sử dụng đất của người sử dụng.

     Sở dĩ, có sự phân biệt nêu trên vì, trong phạm vi nhóm đất nông nghiệp có nhiều phân nhóm đất và với quy định nêu trên thì việc chuyển mục đích sử dụng đất trong cùng một nhóm đất sẽ trở nên tiện lợi hơn cho người sử dụng.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất . Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Các bài viết liên quan: