Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện- Tổng đài 19006184

0
19

     Nhờ luật sư tư vấn giải đáp giúp em như sau: Em làm việc ở công ty cũ và có được đóng bảo hiểm. Hiện tại em đã nghỉ việc và dự tính sẽ kinh doanh tự do. Em muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm thì phải theo chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện phải không ạ? Nếu em tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì em có thể được hưởng những quyền lợi gì, có nhiều chế độ như bảo hiểm bắt buộc không ạ. Nếu em sinh con thì có được bảo hiểm xã hội tự nguyện hỗ trợ gì không? Em xin cảm ơn luật sư rất nhiều ạ!

Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện- Tổng đài 19006184


Cơ sở pháp lý:

Quyết định 595/QĐ-BHXH

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014


các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện
    các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau

  1. Điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Căn cứ vào quy định tại Điều 8, Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1.Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

1.8. Người tham gia khác.”

     Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 năm tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài ra bạn là lao động tự do, tự tạo việc làm để có thu nhập cho bản thân và gia đình nên sẽ thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện
  các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện bạn có thể được hưởng và có chế độ thai sản hay không

     Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
  2. a) Hưu trí;
  3. b) Tử tuất.”

     Đồng thời căn cứ vào Chương IV, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các chế độ được giải quyết đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm: chế độ hưu trí và chế độ tử tuất ( trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất ). Như vậy, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ không có chế độ thai sản và nếu bạn nghỉ sinh con thì bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng sẽ không hỗ trợ bạn.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào để hưởng lương hưu