CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2018

0
35

     Chào luật sư, tôi có một vấn đề cần đến sự giúp đỡ của luật sư như sau:

     Tôi là công nhân nhà máy X từ 2/2016 và có tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong suốt quãng thời gian làm việc ở đây. Tháng 2 vừa rồi tôi và công ty hết thời hạn ghi trong hợp đồng, công ty bây giờ cần những lao động có trình độ tay nghề cao hơn nên tôi không đủ điều kiện ứng tuyển. Tôi có thắc mắc như sau: các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 2018 cho người lao động gồm những loại nào? Với thời gian tham gia bảo hiểm như trên tôi có được hỗ trợ học nghề để tiếp tục quay lại công ty làm việc hay không? Cảm ơn luật sư rất nhiều!

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 2018


Cơ sở pháp lý:

LUẬT VIỆC LÀM 2013

Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp


bảo hiểm thất nghiệp 2018
            bảo hiểm thất nghiệp 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  1. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

Các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 42 Luật việc làm 2013 như sau:

“Điều 42. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

  1. Trợ cấp thất nghiệp.
  2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
  3. Hỗ trợ Học nghề.
  4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.”

    Như vậy, đối với người lao động, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp có thể được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể của các chế độ bao gồm: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề. Còn người sử dụng lao động có thể được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề…

2. Trợ cấp thất nghiệp bạn có thể được hưởng

     Về điều kiện hưởng, thời gian giải quyết và thủ tục nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo bài viết khác của chúng tôi như sau:

TRỢ CẤP BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2018

     Với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 2/2016 đến tháng 2/2018 tức là 24 tháng bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 2 tháng. Mức hưởng của bạn là bình quân tiền lương 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

3. Chế độ hỗ trợ học nghề

     Người lao động được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng điều kiện sau:

“Điều 55. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;
  2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

     Bạn chấm dứt hợp đồng tại công ty vì đã hết thời hạn của hợp đồng và có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 24 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, để hưởng chế độ hỗ trợ học nghề bạn cần đáp ứng 2 điều kiện tại khoản 3 và khoản 4 Điều 49 Luật việc làm 2013. Điều kiện này bao gồm: nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

   

bảo hiểm thất nghiệp 2018
                                          bảo hiểm thất nghiệp 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

     “Điều 3. Mức hỗ trợ học nghề

1.Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

2.Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề

3.Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.”

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 2018 của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

XỬ LÝ VI PHẠM GIAN LẬN ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2018