CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

0
45

Hỏi: Chào luật sư, tôi đang làm quản lý cho một công ty. Tháng 2/2018, công ty tôi thành lập và muốn tuyển lao động. Theo tôi được biết, bất cứ doanh nghiệp hay công ty nào đều phải có nội quy lao động để người lao động tuân thủ theo, và nếu họ làm trái thì sẽ bị xử lý có đúng không vậy? Muốn xây dựng nên một bảng nội quy lao động thì cần phải chuẩn bị những gì? Và tôi muốn luật sư hướng dẫn tôi các bước tiến hành để tôi có thể tạo được bảng nội quy lao động cho công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Tôi xin cảm ơn Luật sư và công ty.

Các bước tiến hành xây dựng và đăng ký nội quy lao động


Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP


Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề các bước tiến hành để xây dựng và đăng ký nội quy lao động chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

Tại điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 119: Nội quy lao động

 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

 1. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 2. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.”

Theo khoản 1 Điều 119 nêu trên, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì bắt buộc phải có nội quy lao động được lập thành văn bản. Với những đơn vị sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc phải có nội quy lao động dưới dạng văn bản mà có thể thông qua lời nói, hành vi. Do vậy, bạn cần căn cứ vào số lượng người lao động tại doanh nghiệp/ công ty của mình để có thể xác định có bắt buộc  phải lập nội quy lao động bằng văn bản hay không.

Nội quy lao động là căn cứ để quy định việc vi phạm hoặc không tuân thủ theo quy định lao động của người lao động. Từ đó, bạn và công ty bạn có thể có những hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với người lao động.

Tiếp theo về vấn đề xây dựng nội quy lao động tại công ty của bạn, chúng tôi xin tư vấn pháp lý một cách tổng quan nhất dưới đây. Từ đó, bạn có thể dựa vào và xây dựng một nội quy cụ thể, chi tiết và đúng pháp luật:

Bước 1: Xác định số lượng người lao động

Bạn phải xác định số người lao động tại công ty mình là bao nhiêu. Nếu trên 10 người thì phải lập nội quy lao động bằng văn bản. Nếu dưới 10 người thì có thể không cần nội quy lao động hoặc thể hiện dưới một hình thứ khác.

Bước 2:   Nội dung nội quy lao động .

Phần này được quy định tại khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 và tại Điều 27 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.”

Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

“Điều 27. Nội dung của nội quy lao động

Những nội dung chủ yếu của nội quy lao động theo Khoản 2 Điều 119 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

2. Trật tự tại nơi làm việc: Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

3. An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.”

Do đó, dựa vào 2 điều trên, bạn có thể xây dựng nội dung của nội quy công ty một cách hợp lý và hoăpj pháp.

Có một số lưu ý nhỏ cho bạn khi xây dựng nội quy ,đó là:

 • Trước khi ban hành nội quy lao động, bạn phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Từ đó, làm cơ sở để xây dựng được bảng nội quy lao động hợp pháp.
 • Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký nội quy và tiến hành đăng ký nội quy lao động :

Căn cứ theo Điều 120 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 120. Đăng ký nội quy lao động

 1. Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.”

“Điều 28. Đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh. 

2. Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

4. Khi nhận được văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật, người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

5. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

6. Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động quy định tại Khoản 4 và 5 Điều này được thực hiện như đăng ký nội quy lao động.

7. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

8. Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

9. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.”

Như vậy, theo những quy định trên. Các bước bạn phải làm để đăng kí nội quy lao động là:

+ Bạn phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh/thành phố. Cấp tỉnh/thành phố là nơi đặt trụ sở công ty của bạn.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, công ty bạn phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động được quy định tại Điều 121 Bộ luật Lao động 2012:

Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
 3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
 4. Nội quy lao động.”

Do vậy, căn cứ theo điều trên, bạn phải chuẩn bị những giấy tờ trên để nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn công ty bạn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Bước 4: Hoàn thành và hiệu lực của nội quy lao động

Căn cứ Điều 122khoản 3 Điều 120 Bộ luật Lao động 2012: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động. 

Như vậy, thông qua 4 bước mà chúng tôi tư vấn nêu trên, hy vọng bạn có thể tự mình xây dựng thành công một bản nội quy hợp pháp và có hiệu lực theo quy định hiện hành của Bộ luật Lao động 2012.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Bảo vệ Lao động nữ trong thời kỳ thai sản theo quy định của BLLĐ 2012