BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

0
37

     Câu hỏi: Luật sư cho em hỏi, hiện em có 1 mảnh đất 251m2 (10*25.1) có 40m2 đất thổ cư nhưng trong bản đồ quy hoạch là thuộc đất quy hoạch treo do nhà nước mở đường. Hiện tại em đã xây 1 nhà cấp 4 và hệ thống tường rào cổng ngõ đầy đủ. Vậy nếu bị giải tỏa thì nhà nước đền bù cho em như thế nào ạ?

Bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất


Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013;
  • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
  • Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất
Bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Nếu đất bị giải tỏa thì bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất như thế nào? Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình trong trường hợp đất thuộc quy hoạch của nhà nước.

     Căn cứ vào khoản 3 điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này”. Như vậy, một dự án treo là dự án không thực hiện từ 3 năm trở lên sau khi đã có quyết định, quy hoạch được công bố. Trong thời gian 3 năm thì cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phải thu hồi đất hoặc phải điều chỉnh, hủy bỏ quyết định thu hồi hoặc kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp của bạn là quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Vì vậy, nếu sau 3 năm cơ quan cấp thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch thì bạn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình thực hiện thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho pháp theo quy định của pháp luật.

2. Bồi thường trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất

     Theo quy định tại Điều 89 Luật đất đai năm 2013 thì có các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bồi thường trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân.

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 89 Luật đất đai 2013 thì khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất
Bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

Trường hợp 2: Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không phải là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất.

     Căn cứ vào khoản 2 Điều 89 Luật đất đai năm 2013 và Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì sẽ được bồi thường bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

     Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

     Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

     Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

     Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

     Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trường hợp 3: Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

     Mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


BÀI VIẾT THAM KHẢO: