BẢNG GIÁ ĐẤT MỚI NHẤT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

0
30

BẢNG GIÁ ĐẤT MỚI NHẤT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Xin chào luật sư, địa phương tôi sắp ban hành bảng giá đất 5 năm. Tôi muốn hỏi luật sư việc xây dựng bảng giá đất đó được pháp luật hiện hành như thế nào?

Tôi xin trân trọng cảm ơn luật sư đã tư vấn cho tôi.


 • BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở ĐỂ LÀM ĐƯỜNG
 • XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT TRONG XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT
 • BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở ĐỂ LÀM ĐƯỜNG

NỘI DUNG BẢNG GIÁ ĐẤT

Cảm ơn bạn đã gửi cho tổng đài tư vấn pháp luật 24h . câu hỏi về vấn đề bảng giá đất mà bạn quan tâm.

Kiến thức

Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất theo quy định pháp luật

 

 

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất;

Nội dung kiến thức về trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất:

Về trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất được quy định tại Điều 12 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 1. Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất thực hiện theo quy định sau đây:
 • Xác định loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh;
 • Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất;
 • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành;
 • Xây dựng bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; xử lý giá đất trong bảng giá đất tại khu vực giáp ranh theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này;
 • Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất;
 • Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Thẩm định dự thảo bảng giá đất;
 • Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất.
 1. Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Gồm có:

 • Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;
 • Dự thảo bảng giá đất;
 • Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;
 • Văn bản thẩm định bảng giá đất.

 1. TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H
 2. Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua gồm:
 • Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.
 1. Việc thẩm định bảng giá đất do Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất bao gồm các thành phần sau:
 • Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;
 • Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
 1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất tại địa phương định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

   

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những bài viết cùng nội dung sau

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT

Để được tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất quý khách vui lòng liên hệ tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H 19006184 để để được luật sư tư vấn Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!