BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

0
45

     Câu hỏi: Thưa luật sư, gia đình tôi mới nhận được quyết định thu hồi đất. Mà mảnh đất gia đình tôi bị thu hồi là đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi sẽ được bồi thường như thế nào, xin cảm ơn luật sư!

Bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất


Cơ sở pháp lý:


Bồi thường giải phóng mặt bằng
Bồi thường giải phóng mặt bằng

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng như thế nào khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Khái niệm về bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

     Theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Luật đất đai năm 2013:

     Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

2. Các trường hợp mà Nhà nước thu hồi đất.

     Theo quy định tại Điều 16 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất như sau:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
  • Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

3. Bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

3.1. Bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất

     Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hiểu:

– Đất sử dụng ổn định lâu dài;

– Không có tranh chấp tại thời điểm hiện tại;

– Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của UBND các cấp

     Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

     Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

     Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Bồi thường giải phóng mặt bằng
Bồi thường giải phóng mặt bằng

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

3.2. Một số trường hợp đặc biệt trong bồi thường giải phóng mặt bằng

     Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có một số trường hợp đặc biệt như sau:

  • Trường hợp trong hộ gia đình bị thu hồi hết phần đất ở mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
  • Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước tiến hành thu hồi đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết có liên quan: