BỒI THƯỜNG CHÊNH LỆCH ĐẤT THỰC TẾ – NQH VIỆT NAM

0
282

Xin chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Gia đình của tôi có một mảnh đất thổ cư đang thuộc diện thu hồi đất theo quy định của pháp luật, tuy nhiên khi tiến hành thu hồi đất thì diện tích đất đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên sổ đỏ. Vậy cho tôi hỏi, khi bị thu hồi đất mà diện tích đất thực tế khác với diện tích đất ghi trên sổ đỏ thì gia đình tôi sẽ được bồi thường và hỗ trợ như thế nào? Cảm ơn Luật sư!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Luật Quang Huy  của chúng tôi, với câu hỏi: Bồi thường chênh lệch đất thực tế . Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:


Căn cứ pháp lý:


BỒI THƯỜNG CHÊNH LỆCH ĐẤT THỰC TẾ

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

    Với câu hỏi Bồi thường chênh lệch đất thực tế của bạn, trước hết chúng tôi đưa ra các nguyên tắc Nhà nước quy định về vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Điều 74 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

     Và theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013 thì điều kiện được bồi thường như sau:

  • Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là không có tranh chấp;
  • Không có hành vi vi phạm pháp luật đất đai như lấn chiếm, hủy hoại đất;
  • Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất ban hành;

Bồi thường chênh lệch đất thực tế so với đất ghi trên giấy tờ

     Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/ NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

     Trường hợp 1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

     Trường hợp 2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

     Trường hợp 3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

     Trường hợp 4.Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Ngoài ra: Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp 2 và 3 sẽ được  thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Bồi thường chênh lệch đất thực tế
Bồi thường chênh lệch đất thực tế

     Do bạn không nêu rõ trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực tế lớn hơn hay nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất thực tế nhỏ hơn hay lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ đâu, vì vậy chúng tôi đưa ra cụ thể các trường hợp để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Bồi thường chênh lệch đất thực tế. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006184 của  Luật Quang Huy để được giải đáp rõ hơn.


Bạn có thể tham khảo :